Jak w utworzonym sprawozdaniu dodać brakujące formularze?

Jeżeli w utworzonym sprawozdaniu nie wszystkie wymagane formularze są dostępne, wówczas poprzez funkcję:

Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze

należy przenieść brakujące formularze z lewego do prawego panelu okna .