Dlaczego nie jest możliwe utworzenie nowego sprawozdania przy komunikacie: “Okres nie został jeszcze opublikowany”?

Banki, które współpracują ze swoimi zrzeszeniami wykorzystując w aSISt “pracę w trybie tranSIS”, nowe sprawozdania mogą utworzyć dopiero po odebraniu komunikatu “publikacja okresu” wysłanego z systemu tranSIS.

Jeżeli aplikacja aSISt nie odebrała stosownych komunikatów, to przyczyną może być:

1. Brak połączenia z systemem tranSIS:

  • wyłączona jest funkcja “Praca w trybie tranSIS”  – w prawym górnym rogu aplikacji brak odpowiedniej ikony,
  • połączenie z systemem tranSIS jest nieaktywne – w prawym górnym rogu aplikacji jest ikona świadcząca o włączonej funkcji “Praca w trybie tranSIS”, ale jest ona przekreślona na czerwono.

2. Na innym stanowisku uruchomiona została dodatkowa (testowa) aplikacja aSISt, która przejęła czekające w kolejce komunikaty, w tym m.in. komunikat o publikacji sprawozdań.

Ad1. W przypadku braku połączenia aSISta z systemem tranSIS, należy:

  • włączyć funkcję “Praca w trybie tranSIS”, wybierając: ALT-A -> Ustawienia,
  • znaleźć przyczynę i uaktywnić połączenie ze zrzeszeniem.

Ad2. Należy:

  • skontaktować się ze zrzeszeniem i poprosić o wykonanie ponownej publikacji wymaganego sprawozdania.

Aby wyeliminować powstawanie w przyszłości podobnych problemów nie należy:

  • w pliku db.properties (C:aSIS5db.properties) dla testowych aplikacji aSISt umieszczać adresu IP do systemu tranSIS.

Aplikacja uruchomi się i będzie możliwe jej przeglądanie, a jednocześnie nie zakłóci to bieżącej pracy w aSISt.