Pomoc

Jak usunąć filtry zastosowane przy „Liście sprawozdań”

Aby szybko usunąć wszystkie ustawione filtry wyszukiwania, należy:

 • uaktywnić funkcję filtrowania poprzez:

 „Widok” – > „Pokaż filtr”  

 • wybrać ikonę X” znajdującą się obok filtra okresu

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • na ekranie prezentowana będzie lista wszystkich sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt
 • zdefiniowane i zapisane filtry będą nadal widoczne i możliwe do zastosowania pod przyciskiem „Zapisane filtry”
 • zdefiniowane, ale niezapisane filtry nie będą już dostępne

 

 

Jak dla „Listy sprawozdań” zdefiniować filtr użytkownika oparty o standardowy przedział czasowy?

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego standardowego przedziału czasowego: od – do, należy:

 • wybrać  obok filtra okresu

 

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

 • wskazać funkcję „Dodaj przedział” dostępną przy ikonie
 • wybrać przedział „standardowy
 • określić wymagany miesiąc i rok, rozpoczynający i kończący przedział czasowy

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów standardowych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

 • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź
 • zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które mieszczą się w wybranym przedziale czasowym
 • obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
 • możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

 

 

Jak dla „Listy sprawozdań” zdefiniować filtr użytkownika oparty o okres względny?

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego okresu względnego, odwołującego się do okresu bieżącego, należy:

 • wybrać obok filtra okresu

 

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

 • wskazać funkcję „Dodaj okres” dostępną przy ikonie
 • wybrać okres względny” oraz „miesiąc”, „kwartał” lub „rok” (w zależności od oczekiwań)

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów względnych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

 • określić względną wartość „X” odwołującą się do bieżącego okresu
 • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź
 • zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym okresem względnym
 • obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
 • możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

 

 

Jak zapisać zdefiniowany filtr dotyczący „Listy sprawozdań”?

Aby zapisać zdefiniowany filtr wyszukiwania dla Listy sprawozdań, należy:

 • wybrać obok ikony z filtrem niebieski wpis „Niezapisany filtr”

 

W nowym oknie:

 • wskazać + czyli funkcję: ” Utwórz nowy filtr”
 • podać nazwę zapisywanego filtra
 • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem „OK”

 

Po wykonaniu tych czynności, zdefiniowany filtr:

 • zostanie zapisany w podkatalogu „preferences” aplikacji aSISt
 • będzie dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt
 • znajdzie się na liście „Zapisane filtry”

 

 

Jak dla „Listy sprawozdań” włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr?

Aby włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr użytkownika, należy:

 • wybrać „Zapisane filtry” prezentowane obok ikony z filtrem

W nowym oknie:

 • odnaleźć na liście wymagany filtr
 • dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wiersz z nazą filtra

 

Po wykonaniu tych czynności:

 • wymagany filtr zostanie włączony
 • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym filtrem

 

 

W jaki sposób ustawić niewygasanie hasła dla profilu, do którego przynależy użytkownik?

Aby wyłączyć opcję wygasania hasła do bazy Oracle, z którą łączy się aplikacja aSISt, należy:

 1. Uruchomić wiersz poleceń start->uruchom->cmd na uprawnieniach administratora i wykonać polecenia :
 • sqlplus  /nolog
 • connect / as sysdba
 1. Sprawdzić profil dla użytkownika asist5 za pomocą komendy:
 • select profile from DBA_USERS where username = ‘asist5’;

Zapytanie zwraca nam nazwę profilu, do którego należy użytkownik. Zazwyczaj jest to profil o nazwie DEFAULT, w innym przypadku należy zmienić nazwę tego profilu w komendzie wskazanej w punkcie 3.

 1. Ustawić niewygasanie hasła dla profilu, do którego przynależy użytkownik ‘asist5’ za pomocą komendy:
 • alter profile DEFAULT limit PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;

 

Aby sprawdzić, czy dla użytkownika ‚asist5’ opcja wygasania hasła została wyłączona, należy wykonać polecenie:

w sqldeleloper:

 • select username, account_status, EXPIRY_DATE from dba_users where username=’asist5′;

Jeżeli w kolumnie ‚Expiry_Date’ pojawia się (null) to oznacza, że dla danego użytkownika hasło nie będzie wygasało.

w sqlplus:

 • select username, account_status, nvl(expiry_date,’null’) from dba_users where username=’asist5′;

 

Jeżeli w kolumnie ‚Expiry_Date’ pojawia się (null) to oznacza, że dla danego użytkownika hasło nie będzie wygasało.

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” – jak poprawnie przygotować dane na sprawozdaniu

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” to sprawozdanie zawierające informacje o:

 1. rodzaju urządzeń,
 2. liczbie przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, liczbie banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znajdujących się na stanie banku/przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. banki zobowiązane są do przekazywania stosownych informacji do NBP, który w formie Instrukcji wypełniania formularzy przygotował i udostępnił bankom, szczegółowe informacje określające zakres prezentowanych informacji.

Sprawozdanie ma być przygotowywane w cyklu kwartalnym, a pierwszym okresem raportowania jest III kwartał 2018.

 

NBP udostępnia informacje dla banków zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki.  Typy urządzeń do obsługi banknotów  przetestowane z wynikiem pozytywnym zawarte są w dokumentach:

Urządzenie obsługiwane przez personel  oraz  Urządzenie obsługiwane przez klienta 

 

Sprawozdanie „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” może być raportowane w aSISt, a wszystkie niezbędne informacje ujmowane są na tabelach:

 

Tabele 01 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta:
01a_01 01a_02 01a_03 01a_04
01b_01 01b_02 01b_03 01b_04

gdzie:

a –   dotyczy urządzeń wybranych z listy w wymiarze użytkownika [OGRU500] Rodzaj urządzenia (Wymiar): BPM, BAM, TARM, TAM, CIM, CRM, CCM, COM

b –  dotyczy urządzeń określonych w otwartym wymiarze użytkownika [OGRO500] Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty)

_01 –  obsługiwane przez personel banku 

_02 –  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

_03 –  urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT obsługiwane przez personel banku 

_04 –  urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar):EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, określonego w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele 02 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów:
02a_01 02a_02
02b_01 02b_02

gdzie:

a –  dotyczy urządzeń wybranych z listy w wymiarze użytkownika [OGRU500] Rodzaj urządzenia (Wymiar): BPM, BAM, TARM, TAM, CIM, CRM, CCM, COM

b – dotyczy urządzeń określonych w otwartym wymiarze użytkownika [OGRO500] Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty)

_01 – obsługiwane przez personel banku 

_02 – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele_03 – Urządzenia do procesowania monet, zdefiniowane w wymiarze użytkownika [OGNU500] Nazwa typu urządzenia:
03_01 03_02

gdzie:

_01 – obsługiwane przez personel banku 

_02 – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele_04 – Liczba procesowanych banknotów i monet waluty polskiej:
04_01 04_02

gdzie:

_01 – dotyczy banknotów

_02 – dotyczy monet

__________________________________________________

Dane – część informacyjna sprawozdania

———-

Większość tabel wymaga wcześniejszego zdefiniowania odpowiednich wymiarów użytkownika, szczegółowo omówionych w dziale „POMOC” w punkcie:

Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania EPiU

Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”.

W tym celu należy wybrać:

 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów

 

UWAGA !!!

Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.

Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.

 

1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:
 Tabela Wymiar użytkownika
Nazwa Przedsiębiorcy Nazwa typu urządzenia Nazwa Niezależnego Operatora Producent Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty) Rodzaj urządzenia (Wymiar)
Formularz_01a [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_01a_01             x             x             x
Tabela_01a_02               x             x             x             x
Tabela_01a_03             x              x             x             x
Tabela_01a_04               x             x              x             x             x
Formularz_01b [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_01b_01             x             x              x
Tabela_01b_02               x             x             x              x
Tabela_01b_03             x              x             x              x
Tabela_01b_04               x             x              x             x              x
Formularz_02a [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_02a_01             x             x             x
Tabela_02a_02               x             x             x             x
Formularz_02b [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_02b_01             x             x              x
Tabela_02b_02               x             x             x              x
Formularz_03 [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_03_01             x             x
Tabela_03_02               x             x             x
dane [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Dane_02                x

 

 

2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:
Przecięcie
Dotyczy wymiarów
Występuje na tabeli
1 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_02;   Tabela_02a_02
2 [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_01;   Tabela_02a_01
3 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500] Tabela_03_02
4 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_02;   Tabela_02b_02
5 [OGNU500]; [OGPR500] Tabela_03_01
6 [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_03
7 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_04
8 [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_03
9 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_04
10 [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_01;   Tabela_02b_01

Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU, oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale „POMOC” w punkcie:

 

Jak sprawdzić wersję bazy danych ORACLE?

Aby sprawdzić na jakiej wersji bazy ORACLE działa aplikacja aSISt, należy:

1. uruchomić command line jako administrator na serwerze bazy danych
2. wpisać sqlplus
3. w miejscu podaj użytkownika wpisujemy   /as sysdba
4. wprowadzić polecenie SQL*Plus: Release wersja_bazy_danych

  W efekcie otrzymamy informację na temat wersji bazy Oracle

    

   Dla których formularzy w sprawozdaniu FINREP obowiązującym od 01.2018 konieczne jest definiowanie „Wymiarów użytkownika”

   W sprawozdaniu FINREP obowiązującym od 01.2018 konieczne jest definiowanie „Wymiarów użytkownika” dla formularzy:

   • FBN031A
   • FBN031B
   • FIN025
   • FIN026_1
   • FIN026_2
   • FID002
   • FID003
   • FID004A
   • FID004B
   • FID004C
   Jak określić „Wymiary użytkownika” dla sprawozdania FINREP obowiązującego od 01.2018

   Aby w sprawozdaniu FINREP możliwe było otwarcie formularzy:

   FBN031A, FBN031B, FIN025, FIN026_1, FIN026_2, FID002, FID003, FID004A, FID004B, FID004C oraz dla sprawozdań w częstotliwości kwartalnej FBN026, FIN027, F05, F20

   konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika”.

    

   W tym celu należy wybrać:

   Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika

    

   Poniżej prezentujemy wykaz wymiarów użytkownika, które wymagają zdefiniowania i tabele z nimi powiązane:

   WYMIAR UŻYTKOWNIKA TABELA OPIS WYMIARU
   [FDDA500] Data FIN025 Ryzyko rynkowe: dzienne otwarte pozycje walutowe W formacie rrrr-mm-dd  wprowadzane są – dni robocze stanów dziennych
   [FDII500] Identyfikator  FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający Identyfikator oraz nazwa banku spółdzielczego lub zrzeszającego, które nabyły udziały lub akcje banku spółdzielczego
   [FDIL500] Identyfikator Instytucji lub osoby fizycznej  FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał REGON, PESEL lub EKZ
   FID004B Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego
   [FDIO500] Identyfikator osoby fizycznej  FID002 Dane ogólne o banku – informacje o radzie banku PESEL lub EKZ
   FID003 Dane ogólne o banku – informacje o kierownictwie banku
   [FDIP500] Identyfikator jednostki  FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane REGON jednostki której dotyczą aktywa i zobowiązania podporządkowane
   FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane Powiązany z: [FDLP500] Liczba porządkowa – wymaga ustawienia przecięć
   [FDIZ500] Identyfikator (jednostki zależne) FBN026 Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych -podmioty blisko powiązane – formularz kwartalny REGON, PESEL lub EKZ
   W przypadku udziałów mniejszościowych sumowanych i wykazywanych łącznie w jednej pozycji – numer rozliczeniowy banku sprawozdającego
   [FDKK500] Kod kraju FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów formularz kwartalny Kod kraju – zgodny ze słownikiem krajów przyjętym przez GUS
   Wymiar powiązany z:  [FDKZ500] Kod kraju zabezpieczenia – wymaga ustawienia przecięć
   [FDKZ500] Kod kraju zabezpieczenia FIN027 Zaangażowanie według poszczególnych krajów – formularz kwartalny Kod kraju – zgodny ze słownikiem krajów przyjętym przez GUS
   Powiązany z:  [FDKK500] Kod kraju – wymaga ustawienia przecięć
   [FDLP500] Liczba Porządkowa  FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane Ilość pozycji musi być zgodna z liczbą identyfikatorów jednostek
   FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane Powiązany z: [FDIP500] Identyfikator jednostki – wymaga ustawienia przecięć
   [FDNB500] Numer banku FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) 3 lub 4-cyfrowy kod banku a dla banków zagranicznych numer EKZ
   FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Powiązany z: [FDWT500] Waluta – wymaga ustawienia przecięć
   [FDRE500] Podział geograficzny F20 Podział geograficzny –formularz kwartalny Podział aktywów, zobowiązań, ekspozycji, kredytów pod względem geograficznym
   F05 Podział kredytów i zaliczek – formularz kwartalny
   [FDWT500] Waluta FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Dotyczy lokat/kredytów międzybankowych wykazywanych w podziale na: PLN, Waluty (rozumiane jako : Inne niż PLN) oraz Razem (pozycja agregująca dla PLN i Innych walut)
   FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Powiązany z: [FDNB500] Numer banku – wymaga ustawienia przecięć
   Co zrobić, aby w aSISt wymusić na użytkowniku cykliczną zmianę hasła do logowania?

   Aby wymusić okresową zmianę hasła do logowania, można skorzystać z modułu LDAP wspieranego przez środowisko Active Directory.

   Dodatek ten jest bezpłatny i wymaga zastosowania nowego pliku licencyjnego.

   Logowanie przy pomocy modułu LDAP uprzednio wymaga:

   • utworzenia użytkownika w Active Directory oraz w w module „Użytkownicy i role” aplikacji aSISt
   • wgrania nowej licencji do katalogu głównego aSISt,
   • utworzenia w katalogu głównym aSISt podkatalogu „certs” oraz wgrania tam certyfikatu protokołu LDAP,
   • wpisania nazwy domeny w oknie logowania, gdy moduł LDAP jest już aktywny.

    

   Na podstawie podanego loginu i hasła użytkownik autentykowany jest na serwerze domeny (Active Directory), a następnie w systemie aSISt.

   Więcej informacji na temat konfiguracji protokołu LDAP w aplikacji aSISt znajduje się w dokumencie „Podstawy obsługi aplikacji aSISt”  w rozdziale: „3.1.2 Logowanie za pomocą protokołu LDAP”.

   Co zrobić, aby otrzymywać maile o wydawanych nowych wersjach aSISt

   Aby otrzymywać maile o udostępnianych nowych wersjach aSISt,  konieczne jest zarejestrowanie się na stronie serwisowej aSISt.

    

   Poprawny proces rejestracji wymaga wykonania poniżej podanych czynności:

   1. Wejścia na niniejszą stronę, czyli:  https://support.asist-xbrl.eu/pl

   2. Odszukania i wybrania funkcji „REJESTRACJA” (funkcja dostępna jest na czarnym pasku w menu nagłówka strony)

   3. Wybrania jednej z opcji:

   • aSISt – mailing BK – jeśli mail ma dotyczyć Banków Komercyjnych
   • aSISt – mailing BS – jeśli mail ma dotyczyć Banków Spółdzielczych
   • aSISt – mailing KZ – jeżeli mail ma dotyczyć Koordynatorów Zrzeszeń

   4. Podania:

   • imienia i nazwiska
   • adresu email, na który mają być wysyłane informacje z Serwisu aSISt
   • nazwy reprezentowanego banku

   5. Zaakceptowania:

   • polityki prywatności GPM Systemy sp z o.o. i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
   • zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez GPM Systemy sp z o.o.
   • zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przesłaniem formularza przez GMP Systemy sp. Z o.o.

   6. Wykonania działania matematycznego i podania poprawnego wyniku:

   7. Wybrania przycisku „DALEJ”, który spowoduje wysłanie na wcześniej podany adres mailowy wiadomości o aktywacji konta

   8. Otwarcia wiadomość od „Zespołu aSISt” i kliknięcia na link aktywacyjny, potwierdzający rejestrację na stronie na stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl

   Jak sprawdzić / zmienić wersję Javy obsługiwanej przez aplikację aSISt: 32bit czy 64 bit?

   Aby sprawdzić, jaką wersję Javy obsługuje aplikacja aSISt : 32 bit czy 64 bit, można uruchomić jedną z funkcji:

   • Alt -A  -> aSISt – informacje 
   • Alt – A -> Ustawienia -> Lokalne -> Wirtualna maszyna Javy 

    

    Jeżeli komputer, na którym zainstalowana jest  aplikacja aSISt posiada 64-bitowy system operacyjny, a ustawienia wskazują na 32 bitową wersję Javy, to w Ustawieniach aSISt należy:

   • zmienić wirtualną maszynę Javy z 32-bitowej na 64-bitową, wybierając:

   Alt – A -> Ustawienia -> Lokalne -> Wirtualna maszyna Javy -> Używaj 64-bitowej wersji wirtualnej maszyny Javy

   • zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji

   Alt – A -> Ustawienia -> Lokalne -> Zarządzanie pamięcią

    

    

   Jak poprawnie zaimportować dane do sprawozdań MONREP?

   Aby poprawnie zaimportować dane z pliku do sprawozdań MONREP, należy w kroku 2 funkcji „Importuj dane”  przy opcji „Konwersja wartości monetarnych” wybrać:

   • „złotówki” – gdy dane w pliku są w złotych,
   • „tysiące złotych” – gdy dane w pliku są w tysiącach złotych. 
   Czy do sprawozdań Monrep można wprowadzać dane w złotych?

   Sprawozdania MONREP raportowane są w tysiącach złotych.

   Przy wprowadzaniu danych ręcznie, wymagane jest wprowadzanie wartości w tysiącach złotych.

   Wprowadzenie wartości w złotych możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu funkcji „Importuj dane”, gdyż  tam w kroku 2 określana jest skala danych zasilających sprawozdanie.

   Wskazanie w „Konwersji wartości monetarnych” opcji:

   „złotówki” –  spowoduje:

   • zaimportowanie danych,
   • podzielenie danych przez 1000,
   • zapisanie danych w tysiącach złotych,

   „tysiące złotych” – spowoduje:

   • zaimportowanie danych,
   • zapisanie danych w tysiącach złotych.
   Jakie wymagania powinien spełniać komputer, na którym zainstalowany jest aSISt?

   Wymagania sprzętowe aplikacji aSISt określa dokument: Opis wymagań sprzętowych dla systemów: aSISt, tranSIS, axSIS

   W jaki sposób można się zalogować do nowo zainstalowanej aplikacji aSISt

   Po uruchomieniu aplikacji aSISt wyświetla się panel logowania, do którego należy wprowadzić:

   • Login: admin
   • Hasło: admin

   czyli domyślne ustawienia o uprawnieniach administratora systemowego.

   W kolejnym kroku należy dopisać konta dla wszystkich użytkowników, którzy mają pracować w aSISt, tak aby każy użytkownik mógł logować się do aplikacji poprzez własne konto.

   Znaki zabronione w sprawozdaniach FATCA i CRS oraz ich usuwanie w aSISt

   Przy raportowaniu danych w sprawozdaniach: FATCA oraz CRS, nie mogą być wykorzystywane poniżej zaprezentowane kombinacje znaków:

    

    Character Description Entity Reference
   – – Double Dash N/A
   /* Slash Asterisk N/A
   &# Ampersand Hash N/A

   Wprowadzenie tych znaków do sprawozdań skutkować będzie odrzuceniem sprawozdań przez MF.

    

   W związku z powyższym przed wygenerowaniem i wysłaniem danych do MF bardzo prosimy o:

   • sprawdzenie, czy w sprawozdaniach zapisane zostały powyżej podane kombinacje znaków,
   • usunięcie niedozwolonych znaków.

    

   Można do tego wykorzystać funkcję:

   Komórka -> Znajdź / zastąp wartość

   podając odpowiednio:

   • Szukany tekst: /*
   • Zamień na:      (pozostawiając puste pole)

   i akceptując przyciskiem „Znajdź”

   W następnym kroku, należy:

   • w zakładce „Wyniki wyszukiwania”, w której widoczne są wszystkie wystąpienia wybranej kombinacji znaków
   • wybrać przycisk „Zastąp wartości”

    

   Powyżej opisaną funkcję należy wykonać dla wszystkich trzech zabronionych​ kombinacji znaków, czyli:

   • – –
   • /*
   • &#

    

   Co oznacza błąd „ORA-12519: TNS: no appropriate service handler found” przy próbie uruchomienia aplikacji?

   W przypadku błędu bazy danych ORA-12519: TNS:no appropriate service handler found” podczas braku możliwości logowania kolejnego użytkownika do aplikacji aSISt, mimo posiadanej właściwej licencji wielostanowiskowej, należy wykonać następujące działania:

   1. Należy zweryfikować aktualne ustawienia bazy danych według poniższych kroków:
   • Zalogować się przez sqlplus jako sysdba bazy danych aSISt.
   • Wykonać zapytanie:

   select current_utilization, max_utilization, limit_value from v$resource_limit where resource_name = ‚processes’;

   Jeśli uzyskane current_utilization jest blisko ustawionego parametru bazy danych „processes” określonego wartością limit_value z powyższego zapytania, to może to stanowić przyczynę braku możliwości podłączenia kolejnego użytkownika do aplikacji aSISt. Logowanie się jednego użytkownika nie powoduje powstania tylko jednego procesu/sesji na bazie Oracle. Pociąga za sobą uruchomienie innych procesów wewnętrznych bazy działających w tle, a także procesów serwera bazy danych, których działanie jest zapisywanie do plików trace_file, dzięki czemu w razie błędów wewnętrznych bazy danych, posiadamy stos ich powstania, co ułatwia zdiagnozować przyczynę problemów.

    

   1. Należy zmienić wartość parametru processes.

   W związku z powyższym, sugerujemy podniesienie parametru z limit value na 120 dla 5 użytkowników logujących się do aplikacji aSISt (jednocześnie także do bazy danych Oracle).

   Można to wykonać poleceniem wykonanym na użytkowniku z rolą sysdba. By zalogować się jako niniejszy użytkownik, należy:

   • Uruchomić command line jako administrator
   • Wprowadzić polecenie sqlplus
   • W miejscu nazwa użytkownika wprowadzić /as sysdba
   • Uruchomić polecenie

   ALTER SYSTEM SET processes = 120 SCOPE = SPFILE;

   Wartość session sprzężona z parametrem processes ustalona zostanie automatycznie przez serwer oracle przy pomocy specjalnego algorytmu.

   1. Ponieważ zmiana jest zapisywana w spfile (server parameters file), aby zmiany zostały uwzględnione należy zrestartować bazę danych. 

   Restart można wykonać logując się do sqlplus jako sysdba (sposób logowania przedstawiony jest powyżej)

   • Zalogować się jako sysdba do bazy danych
   • Zapisać zmiany w aSISt i wylogować się z aplikacji
   • Zamknąć bazę danych – shutdown immediate
   • Zmontować oraz otworzyć bazę danych– startup

    

   1. Jeśli wartość parametru będzie niewystarczająca, można zwiększyć jego poziom ponownie (punkt 2) a następnie wykonać restart po raz kolejny (punkt 3).

    

    

   Co oznacza błąd „Błąd we-wy: The Network Adapter could not establish the connection” przy próbie uruchomienia aplikacji?

   Gdy po instalacji aplikacji na nowym stanowisku, przy próbie jej uruchomienia, pojawia się błąd:

   „Błąd we-wy: The Network Adapter could not establish the connection”, 

   to świadczy on o braku połączenia sieciowego do serwera.

    

   W takim wypadku należy:

   • sprawdzić czy w podkatalogu aSISt db.properites znajdują się poprawne wpisy adresu serwera , portu oraz nazwy instancji
   • komendą telnet sprawdzić, czy jest możliwe zestawienia połączenia z powłoki systemowej klienta np.:   <CMD> telnet 192.108.0.131 1591

   Powinien pokazać się migający kursor (zestawione połączenie) bądź timeout połączenia, jeśli:

   • port lub usługa są zablokowane na firewallu serwera ORA,
   • nie ma komunikacji sieciowej do serwera.

   W takiej sytuacji należy odpowiednio zezwolić na połączenia z klienta do serwera ORA na porcie 1591 oraz do silnika ORA (np.: C:\oracle\product\10.1.0\db_1\BIN\ORACLE.EXE).

   Następnie ponowić test poprzez telnet lub skaner sieciowy, bądź rozwiązać problemy z trasowaniem pakietów.

    

   Na jaki adres powinniśmy wysyłać zapytania do serwisu aSISt w przypadku występowania problemów z obsługą aSISt?

   Wszelkie zapytanie związane z obsługą aplikacji aSISt prosimy kierować na adres: pomoc@aSISt-xbrl.eu

   Można to zrobić:

   Które pliki wysłać do serwisu aSISt, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą aplikacji?

   Od wersji 5.0 w przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem aplikacji, do wysyłanego zgłoszenia  opisującego zaistniałe błędy, prosimy dołączyć plik zawierający dane diagnostyczne zapisane przy wykorzystaniu funkcji „aSISt-informacje” , wybierając:

                             ALT – A  -> aSISt-informacje

   a następnie  „Zapisz dane diagnostyczne”

   W pliku tym nie zapisują się żadne dane sprawozdawcze a jedynie informacje systemowe, które ułatwią rozwiązanie zaistniałego problemu.

   Jak sprawdzić na jakiej wersji pracuje aplikacja aSISt?

   Aby sprawdzić wersję wykorzystywanej aplikacji aSISt,  należy uruchomić funkcję: aSISt-informacje,
   wybierając:

                               Alt-A  -> aSISt-informacje

   Jakie czynności powinniśmy wykonać aby przenieść aplikację aSISt z bazą Derby na nowy komputer?

   Aby przenieść aplikację aSISt na nowy komputer należy:

   1. Na dotychczas używanej aplikacji wykonać kopię bezpieczeństwa, wykorzystując do tego funkcję:
   Alt – A -> tworzenie kopii zapasowej
   lub
   zamykając aplikację aSISt, wybrać opcję: „Zamknij z kopią”

   2. Z działu „POBIERZ”: https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i na nowym komputerze zainstalować pełną wersję aplikacji

   3. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze:

   • plik: aSISt.licence,
   • podkatalog: preferences (zapisane są w nim ustawienia aplikacji w tym m.in. ustawienia parametrów do wydruku)

   4. Ze strony https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i wykonać

   • wszystkie niezbędne aktualizacje aSISt tak, aby wersja aplikacji aSISt na starym i nowym komputerze była taka sama.

   5. Na nowym komputerze odtworzyć kopię bezpieczeństwa wykonaną na starym komputerze (zob. pkt. 1), wykorzystując do tego funkcję:
   Alt – A -> odtwarzanie kopii zapasowej

   6. W Ustawieniach aSISt, należy:

    • zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji (max 3/4 możliwej dp przydzielenia pamięci)

    ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne -> Zarządzanie pamięcią

     

    W przypadku banków spółdzielczych należy dodatkowo:

    7. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze

    • plik: db.properties – w pliku tym zawarte są informacje umożliwiające m.in połączenie aplikacji aSISt z sytemem tranSIS

    8. Na starym komputerze dokonać zmiany nazwy pliku db.properties na inną [przykładowo: db_stary.properties] tak, aby nawet przypadkowa próba uruchomienia aplikacji na starym komputerze nie zakłócała bieżącej pracy aSISta.

     

    Jakie czynności powinniśmy wykonać aby przenieść aplikację aSISt z bazą Oracle na nowy komputer?

    Przenosząc aplikację aSISt z bazą Oracle na nowy komputer  musimy rozróżnić:

     

    I. Przeniesienie bazy Oracle na nowy serwer:

    1.Można wówczas wykorzystać standardowe narzędzia exportu i importu bazy Oracle, bliżej opisane w tym dziale jako:

    • „Jak można przenieść bazę Oracle w wersji 9i oraz 10g na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 10g? ” – pytanie 18,
    • „Jak można przenieść bazę Oracle w wersji 10g oraz 11g na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 11g? ” – pytanie 19,
    • „Jak można przenieść bazę Oracle w wersji 10g,11g lub 12c na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 12c?” – pytanie 20.

    2. Należy pamiętać, że taka czynność jest możliwa tylko wtedy, gdy:

    •  wersja docelowej bazy Oracle jest >= wersji źródłowej bazy Oracle

    II. Przeniesienie aplikacji aSISt ze stanowisk klienckich na nowy komputer i wówczas należy:

    1. Z działu „POBIERZ”:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads

    • ściągnąć i na nowym komputerze zainstalować pełną wersję aplikacji aSISt.

    2. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić  do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze:

    • plik: aSISt.licence,
    • podkatalog: preferences (zapisane są w nim ustawienia aplikacji w tym m.in. ustawienia parametrów do wydruku)
    • plik: db.properties (w pliku tym zawarte są informacje umożliwiające połączenie aplikacji z:
     • bazą Oracle
     • sytemem tranSIS – dotyczy banków spółdzielczych)

    3. W pliku db.properties sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować wpisy odwołujące się do bazy danych Oracle, wprowadzając:

    • właściwy adres URL bazy Oracle,
    • właściwe hasło dostępu do bazy Oracle,

    4. Ze strony https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads ściągnąć i wykonać

    • wszystkie niezbędne aktualizacje aSISt tak, aby wersja aplikacji aSISt  na starym i nowym komputerze była taka sama.

    5. Jeżeli nowy komputer posiada 64-bitowy system operacyjny, to w Ustawieniach aSISt, należy:

    • zmienić wirtualną maszynę Javy z 32-bitowej na 64-bitową, wybierając:

              ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne -> Wirtualna maszyna Javy -> Używaj 64-bitowej wersji wirtualnej maszyny Javy

    • zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji

              ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne ->  Zarządzanie pamięcią

    W jaki sposób naprawić uszkodzoną bazę Derby?

    Bardzo często problemy z bazą Derby powstają na skutek uszkodzenia dysku, lub braku wolnego miejsca na nim. Zanim rozpoczną Państwo naprawianie bazy danych prosimy o sprawdzenie dysku twardego.

     

    Aby naprawić bazę proszę:

    1. Uruchomić plik recovery.bat (znajduje się on w katalogu domowym aSISt)
    2. Na pytanie  „Czy chcesz przeprowadzić proces naprawy bazy derby?” odpowiedzieć: TAK,
    3. Wskazać ostatni wykonany backup (przykładowo asist_backup_5.11_2015-01-15_11-30-32.zip).

    Po poprawnie przeprowadzonym procesie naprawiania bazy pojawi się komunikat informujący o tym, że naprawianie bazy zostało zakończone.

     

    Jeśli uszkodzenie bazy jest zbyt duże to wówczas naprawienie bazy nie jest możliwe. 

     

    Jak mogę wykonać migrację danych z bazy Derby do Oracle?

    Aby przenieść bazę danych z Derby do Oracle, należy postępować zgodnie z instrukcją, do której link załączono poniżej.

    Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle

    Jak można przenieść bazę Oracle w wersji 10g i 11g na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 11g?

    Aby przenieść bazę Oracle w wersji 10g lub 11g na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 11g, należy posłużyć się narzędziami exportu i importu bazy ORACLE.

     

    Aby wykonać export bazy, należy:

    1. Po uruchomieniu klienta sql, np.:

    • <CMD> sqlplus /nolog
    • <SQL> connect userid=system/pass as sysdba;

    sprawdzić katalogi stworzone dla silnika ORA, do których baza danych może zapisywać pliki w systemie operacyjnym:

    • <SQL> SELECT directory_name,directory_path FROM dba_directories; (domyślnie backup będzie wykonywał się do katalogu wskazywanym przez „DATA_PUMP_DIR”)

     

    2. Do exportu bazy danych stworzyć nowy katalog, do którego zostanie zapisany dump bazy lub użyć istniejącego DATA_PUMP_DIR:

    • tworzenie nowego katalogu w bazie danych Oracle, do którego wykonany zostanie export: 

    <SQL>CREATE DIRECTORY asistbackup AS ‚C:\oracle_backup’;

    <SQL>grant read,write on directory asistbackup to asist5;

    • export bazy danych z linii poleceń Windows:

    <CMD>expdp asist5/pass DIRECTORY=asistbackup DUMPFILE=asist.dmp  LOGFILE=asist_export.log

     

    Dane wyeksportowanego użytkownika powinny się zapisać w wymaganym katalogu (tutaj przykładowo asistbackup).

     

    Aby wykonać import bazy, należy:

    1. Dla nowej bazy:

    –  sprawdzić katalogi silnika ORA i ich ścieżki,

    –  stworzyć żądany DIR,

     

    2. Zaimportować plik, wyeksportowany za pomocą wcześniejszej procedury exportu.

    Plik do importu należy umieścić w  odpowiednim katalogu wskazywanym przez DATA_PUMP_DIR lub w nowo utworzonym folderze:

    • tworzenie nowego katalogu w bazie danych Oracle, do którego wykonany zostanie import:

    <SQL> CREATE DIRECTORY asistbackup AS ‚C:\oracle_backup’;

    • import bazy danych z linii poleceń Windows:

    <CMD> impdp system/pass DIRECTORY=asistbackup logfile=import.log dumpfile=asist.dmp

    Domyślnie schemat zostanie zaimportowany pod tą samą nazwą jak w bazie źródłowej, jeśli chcemy to zmienić możemy użyć dodatkowo przełączników:

    remap_schema – to odpowiednik składni: fromuser – touser
    remap_tablespace –  j/w do użycia przy zmianie docelowej przestrzeni użytkownika.

     

    Link do pomocnego artykułu (składnia importu nieco prostsza):
    http://orafaq.com/wiki/Datapump

     

    Uwaga!!!

    W zależności od posiadanej wersji docelowego serwera ORACLE 11 oraz trybu licencjonowania, istnieje możliwość pojawienia się błędów podczas importu:

    1. Błąd spowodowany włączeniem w konfiguracji silnika ORA obsługi funkcji oszczędzania miejsca dla pustych struktur danych.

    Należy wówczas:

    – na docelowej instancji ORACLE wykonać polecenie:

    • <SQL> ALTER SYSTEM SET DEFERRED_SEGMENT_CREATION=FALSE;

    – ponowić import.

    2. Błąd związany z brakiem obsługi w/w funkcji silnika bazy 

    Należy wówczas:

    – dokonać importu wymuszając kompatybilność wsteczną z poprzednią wersją import serwera, przykładowo:

    • <CMD> impdp system/pass Directory=asistkopia dumpfile=asist_kopia_export.dmp schemas=asist5 version=11.1 logfile=asist_kopia_import.log
    Jak można przenieść bazę Oracle w wersji 10g, 11g lub 12c na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 12c?

    Aby przenieść bazę Oracle w wersji 10g, 11g lub 12c na nowy serwer z bazą Oracle w wersji 12c, należy posłużyć się narzędziami exportu i importu bazy ORACLE.

     

    Aby wykonać export bazy, należy:

    1. Po uruchomieniu klienta sql, np.:

    • <CMD> sqlplus /nolog
    • <SQL> connect userid=system/pass as sysdba;

           sprawdzić katalogi stworzone dla silnika ORA:

    • <SQL> SELECT directory_path FROM dba_directories; (domyślnie powinien to być katalog: ‚DATA_PUMP_DIR’);

    2. Do exportu datapump stworzyć nowy katalog albo użyć istniejącego:

    • <SQL> CREATE DIRECTORY asistdmpdir AS ‚/opt/oracle’;
    • expdp asist5/pass DIRECTORY=asistdmpdir DUMPFILE=asist.dmp  LOGFILE=asist_export.log 

               grant read,write on directory DATA_PUMP_DIR to <asist_user>;

           Dane wyeksportowanego użytkownika powinny się zapisać w wymaganym katalogu (tutaj przykładowo asistdmpdir).

           W razie wątpliwości można to sprawdzić poprzez zapytanie:

    • <SQL> SELECT directory_path FROM dba_directories;

     

    Aby wykonać import bazy, należy:

    1. Dla nowej bazy:

    • sprawdzić katalogi silnika ORA i ich ścieżki,
    • stworzyć żądany DIR,

    2. Utworzyć bazę PDB do której zostanie zaiporotwany schemat:

    • SQL> create pluggable database asistpdb admin user asistdba identified by asist file_name_convert=(‚/data/12c/oradata/DB12C/pdbseed’,’/data/12c/oradata/asist/asistpdb’);
    • SQL> alter pluggable database asistpdb open read write;
    • alter session set container=asistpdb;

    3.Utworzyć użytkownika i tablespace

    • SQL> create tablespace asistdata datafile ‚/data/12c/oradata/DB12C/dbmig12c/asist01.dbf’ size 1G;
    • SQL> create user asist5 identified by asist5 default tablespace asistdata container=current;
    • SQL> grant connect, resource, create any view, unlimited tablespace to asist5;

    4. Wykonać import ze stworzonego użytkownika np.: asit5 (pamiętając o nadaniu praw do DIR):

    • SQL> GRANT read, write ON DIRECTORY asistdmpdir TO asist5;

           (użytkownik powinien posiadać role: connect, resource oraz prawo systemowe: CREATE VIEW)

    • impdp asist58@asistpdb directory=datapump logfile=imp.log dumpfile=asist.dmp remap_schema=asist57:asist58 remap_tablespace=OLDUSERS:USERS;
    • remap_schema – to odpowednik składni: fromuser – touser
    • remap_tablespace –  j/w do użycia przy zmianie docelowej przestrzeni użytkownika.

     

    Link do pomocnego artykułu (składnia importu nieco prostsza):

    http://orafaq.com/wiki/Datapump

    Jak powinno się skonfigurować bazę Oracle, aby wprowadzane w aSISt polskie znaki były prawidłowo prezentowane?

    Aplikacja aSISt współpracuje z bazami danych Oracle w wersji 9i, 10g Express, 10g oraz 11g.

    Niezależnie od wersji bazy Oracle, dla prawidłowego prezentowania polskich znaków w aplikacji aSISt wymagane jest, aby baza danych Oracle posiadała Uniwersalne Kodowanie Znaków (Multi-byte Unicode), które należy wybrać na etapie konfigurowania bazy.

    Dla:

    • bezpłatnej wersji Oracle XE, należy:

    ze stron Oracle pobrać uniwersalny instalator bazy XE w wersji z kodowaniem AL32UTF8
    http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xewinsoft-090667.html – OracleXEUniv.exe dla systemów Windows,

    http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xelinsoft-102048.html – pakiet odpowiedni dla dystrybucji Linux z dopiskiem UNIV.

     

    • Oracle w wersji 9i, 10g bądź 11g – utworzyć bazę:

    • z kodowaniem zestawu znaków AL32UTF8
    oraz
    • z domyślnym kodowaniem znaków narodowych AL16UTF16

     

    Przykładowo dla Oracle 9i:
    – uruchomić (Oracle) Database Configuration Assistant
    i
    – wybrać:
    Create a database -> … -> wybrać nazwę bazy i SID np. ASIST -> … -> zakładka Character Sets: Database Character set: Use Unicode: AL32UTF8 i National Character Set :AL16UTF16.

    Polskie znaki diakrytyczne zapisane przez aSISt znikają po ponownym otwarciu formularza. Jak można rozwiązać ten problem ?

    Problem polega na niezgodnej z dokumentacją techniczną aSISt instalacji lub konfiguracji silnika bazy danych Oracle i jego rozwiązanie nie jest wpierane przez firmę FINGO.

    Jeżeli posiadają Państwo bazę danych Oracle z błędnie skonfigurowanym zestawem znaków, to zapisywane znaki narodowe są automatycznie konwertowane do zestawu znaków bazy danych, nie wspierających polskich liter i w konsekwencji wprowadzone w aplikacji aSISt polskie znaki, nie będą prawidłowo prezentowane.

    Poniżej mogą Państwo znaleźć informacje na temat dostępnych rozwiązań tego zagadnienia.

    Oryginalną, zalecaną przez wsparcie firmy Oracle procedurę rozwiązującą ten problem znajdą Państwo w dokumentacji online firmy Oracle na stronach:

    *http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96529/ch10.htm#1009904*

    *http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96529/ch11.htm#1005392*

     

    Poniżej załączamy również link do procedury, będącej uproszczoną wersją oryginalnej migracji danych firmy Oracle pomiędzy bazami danych z różnymi zestawami znaków i opierającą się na wykorzystaniu konwersji import server’a firmy Oracle.

    Uproszczona procedura migracji danych aplikacji aSISt przy błędnych ustawieniach zestawu znaków bazy danych Oracle.

    Firmy FINGO oraz GPM SYSTEMY nie biorą jednak odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku wykonania niniejszej procedury. Opisywane zagadnienie nie jest objęte wsparciem ze strony firmy FINGO i ma na celu jedynie wskazanie możliwego rozwiązania.

    Wszelkie użycie opisanej procedury wiąże się z możliwą utratą danych w bazie docelowej. Zalecamy użycie tego rozwiązania jedynie przez zaawansowanych użytkowników na ich własną odpowiedzialność.

    Czy aplikacja aSISt będzie działać z darmową wersją Oracle i gdzie znajdę taką wersję?

    Nie ma żadnych przeciwskazań, aby aplikacja aSISt mogła pracować z darmową wersją bazy Oracle.

     

    Dostępną darmową wersją jest: Oracle Database Express Edition (XE) Release 11.2.0.2.0 (11gR2).

    Link do strony Oracle, to:

    https://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/xe-prior-releases-5172097.html

     

    Link do dokumentacji na stronie Oracle, to:

    https://docs.oracle.com/cd/E17781_01/install.112/e18803/toc.htm

     

    Jak można włączyć tryb ARCHIVELOG dla bazy danych Oracle i zdefiniować ustawienia obszaru FRA?

    Aby włączyć tryb ARCHIVELOG należy:

    • uruchomić interpreter poleceń SQL np. sqlplus.exe:
    wydać polecenie -> Menu Start -> Uruchom -> „sqlplus.exe /nolog”

    • komendą „connect SYS/hasło as SYSDBA” interpretera podłączyć do domyślnej instancji bazy Oracle (w wersji Express Edition to „XE”) jako pełnoprawny użytkownik SYS

    • utworzyć docelowy katalog dla obszaru FRA i wydać ciąg poleceń:

               SHUTDOWN IMMEDIATE
               STARTUP MOUNT
               ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
               ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = ‚nazwa_partycji:katalog’;
               ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 15G;
               ALTER DATABASE OPEN;
              Exit

    Baza danych zostanie zatrzymana a następnie uruchomiona z nowymi ustawieniami.

    W jaki sposób wykonać skrypt aktualizacyjny do bazy Oracle?

    W celu wykonania skryptu aktualizacyjnego do bazy Oracle należy:

    1. zapisać plik oracle.sql przesłany przez pomoc techniczną aplikacji aSISt na dysku,
    2. z wiersza poleceń uruchomić sqlplus (bez  przełączników),
    3. zalogować się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła używanego podczas łączenia się z bazą w programie aSISt,
    4. wykonać skrypt  przy pomocy @<ścieżka_do_skryptu> np. @C:Oracleoracle.sql,
    5. zapisać zmiany za pomocą commit
    Gdzie można znaleźć dokumentację bazy danych Oracle Database 10g Express Edition?

    Informację na temat w/w zagadnień można znaleźć w oficjalnej dokumentacji online bazy danych ORACLE XE:

    http://download.oracle.com/docs/cd/B25329_01/doc/admin.102/b25107/toc.htm

    Jak mogę wykonać / przywrócić kopię zapasową bazy Oracle Database 10g Express Edition?

    W folderze skrótów bazy danych Oracle znajdują się dwie opcje umożliwiające tworzenie i przywrócenie kopii zapasowej bazy, przykładowo:
    skrypt tworzący kopię zapasową:
                   „Menu Start” -> „Programy” -> „Oracle Database 10g Express Edition” -> „Backup Database”

    skrypt przywracający OSTATNIĄ wersję kopii zapasowej:
                  „Menu Start” -> „Programy” -> „Oracle Database 10g Express Edition” -> „Restore Database”

    Domyślnie baza danych Oracle Database 10g Express Edition pracuje w trybie NOARCHIVELOG, który nie umożliwia przywracania danych wraz z transakcjami bazy, które miały miejsce pomiędzy kolejnymi archiwizacjami.

    Skrypt „Backup Database” uruchomiony dla bazy Oracle pracującej w domyślnym trybie NOARCHIVELOG zwraca ostrzeżenie dotyczące tej opcji. Wydanie zgody na wykonanie kopii zapasowej w tym trybie skutkuje stworzeniem (po automatycznym zatrzymaniu i restarcie bazy poprzez wspomniany skrypt) kopii danych bez możliwości przywrócenia w/w transakcji.

    Przestawienie bazy w tryb ARCHIVELOG powoduje włączenie dodatkowego procesu bazy pracującego w tle i archiwizującego logi przywracania transakcji obecne w tak zwanym obszarze przywracania FRA (FLASH RECOVERY AREA).

    W tym trybie baza danych pozwala na wykonanie kopii zapasowych bez konieczności zatrzymywania silnika bazy, jednak zużycie obszaru FRA odczuwalnie wzrasta. Twórcy bazy danych Oracle rekomendują w takim wypadku przeniesienie wspomnianego obszaru na osobną partycję, ustawienie jego wielkości na co najmniej 15 GB i regularne wykonywanie „backup’ów”, aby nie dopuścić do przepełnienia tego obszaru i utraty danych logów.

    Tryb archiwizacji logów przywracania transakcji pozwala na uniknięcie utraty danych także w wyniku krytycznych błędów nośnika, domyślna opcja NOARCHIVELOG jest wystarczająca, aby zapewnić ochronę przed błędami systemu operacyjnego oraz błędami samej instancji bazy.

    Więcej informacji na temat w/w zagadnień można znaleźć w oficjalnej dokumentacji online bazy danych ORACLE XE:
        

    http://download.oracle.com/docs/cd/B25329_01/doc/admin.102/b25107/toc.htm

    W wypadku potrzeby tworzenia i przywracania kopii baz Oracle z ustawieniami definiowanymi przez użytkownika, dystrybucje Oracle zawierają również standardowe narzędzie zarządzania kopiami, dostępne z poziomu katalogu instalacji:

    – podkatalog „oraclexeapporacleproduct10.2.0serverBIN” -> „rman.exe”

    – przykładowe polecenie „rman nocatalog target XE” pozwala na podłączenie narzędzia do instancji bazy o nazwie XE (po podaniu hasła użytkownika SYS) w celu wykonania kopii

    – polecenie programu rman:

                 backup full database format „d:/backup/rman_%T_%s_%p.bus”;
    umożliwia stworzenie pełnej kopii bazy w docelowym katalogu d:/backup.

    Uwaga: jeśli baza nie pracuje w trybie ARCHIVELOG konieczne jest jej manualne zatrzymanie i „zamontowanie” poprzez ciąg poleceń programu rman bądź interpretera SQL:
    shutdown immediate
    startup mount

    Po udanym stworzeniu kopii zapasowej polecenie SQL „alter database open;” pozwala ponownie uruchomić silnik bazy.

    • Podstawowy proces przywracania ostatniej kopii bazy za pomocą programu rman ogranicza się do wydania ciągu poleceń:

    rman nocatalog target XE (następnie hasło użytkownika SYS)
    shutdown immediate
    startup mount
    restore database;
    recover database;
    alter database open;
    exit

    Polecenie programu rman „restore database;” przywraca ostatnie archiwum bazy istniejące w bieżącym pliku kontrolnym (polecenie ‚list backup;’ – wyświetla zawartość pliku kontrolnego) natomiast

    polecenie recover pozwala sprawdzić spójność bazy.

    Po zakończeniu procesu przywracania i uruchomieniu bazy ponownie zaleca się sprawdzenie czy wszystkie niezbędne przestrzenie systemowe (ang. tablespaces) i pliki danych są w stanie online:

    SQL > select TABLESPACE_NAME,STATUS from dba_tablespaces; SQL> select FILE#,STATUS,ENABLED,NAME from v$datafile;

    Operacje związane z wyodrębnianiem plików kontrolnych z całkowitych kopii, przywracaniem konkretnych tablic bądź tzw. zestawów kopii zapasowych (ang. backupsets) to zagadnienia o większym stopniu komplikacji, których opis można znaleźć w źródłowej dokumentacji baz danych Oracle.

    Jak mogę wykonać / przywrócić kopię zapasową bazy Oracle Database 12c?

    Aby wykonać oraz przywrócić kopię zapasową bazy Oracle Database 12c należy wykorzystać funkcje eksportu i importu, które zostały opisane w pkt. 24  na niniejszej stronie

    W jaki sposób zresetować hasło do bazy Oracle (błąd ORA-28001)

    Pojawiający błąd ORA-28001 wskazuje na wygaśnięcie hasła.

    W celu zresetowania hasła proszę na komputerze na którym znajduje się baza Oracle uruchomić wiersz poleceń start->uruchom->cmd

    A następnie wykonać :

    1. sqlplus  /nolog
    2. connect / as sysdba
    3. ALTER USER nazwa_użytkownika IDENTIFIED BY nowe_hasło;

    Proszę pamiętać, że po zresetowaniu hasła wymagane jest jego wpisanie w okno, które pojawi się przy uruchomieniu aplikacji aSISt.

    Czy baza danych Oracle Database 10g Express Edition posiada wbudowany interpreter poleceń SQL?

    Tak, interpreter taki został udostępniony z poziomu interfejsu zarządzania bazą Oracle XE:

    „Menu Start” -> „Programy” -> „Oracle Database 10g Express Edition” -> „Go To Database Home Page”

     

    Poniższa opcja w/w interfejsu pozwala na uruchomienie interpretera (po zalogowaniu, przykładowo za pomocą użytkownika SYS bądź ASIST):
    Home -> SQL -> SQL Commands -> Enter Command

    Zaznaczenie pola „AUTOCOMMIT” umożliwia przy tym automatyczne zatwierdzanie wykonanych poprawnie poleceń.

    Dodatkowo zarówno w wersjach bazy danych Oracle 9i/10G jak i wersji bezpłatnej Express Edition, istnieje możliwość uruchomienia standardowego interpretera poleceń SQL dołączonego do dystrybucji bazy ORACLE, przykładowo:

    • podkatalog oraclexeapporacleproduct10.2.0serverBIN zawiera narzędzie interpretera „sqlplus.exe”

    • uruchomienie w/w narzędzia poleceniem „sqlplus.exe /nolog” a następnie

       wydanie komendy „connect SYS/hasło as SYSDBA”

    pozwala na podłączenie do domyślnej instancji bazy Oracle (w wersji Express Edition to „XE”) jako pełnoprawny użytkownik SYS oraz na dalsze operacje.

    Jak wprowadzić korekty do sprawozdań, które zostały już przesłane do Zrzeszenia?

    Po bezpośrednim wysłaniu sprawozdań z aplikacji aSISt do tranSIS (do Zrzeszenia) dokonywana jest automatyczna zmiana statusu sprawozdania na „wysłany„, wskutek czego sprawozdanie zostaje zablokowane do edycji.

    Również statusy:
    • „odrzucony” (sprawozdania odrzucone przez Zrzeszenie),
    • „weryfikowany” (sprawozdania przesłane przez Zrzeszenie do NBP),
    • „zaakceptowany” (sprawozdania przyjęte przez NBP),
    uniemożliwiają wprowadzanie zmian do tych sprawozdań.

    Możliwe jest jedynie otwarcie sprawozdań do podglądu.

     

    Aby można było wprowadzać korekty do tych sprawozdań, konieczne jest dokonanie zmiany statusu na:
    • „edycja danych wejściowych” (kwoty prezentowane z groszami – wymagane jest później wykonanie funkcji „Przejście do edycji w trybie uzgadniania”)
    • „edycja w trybie uzgadniania” (kwoty prezentowane po zaokrągleniach)

    Zmiana statusu może być wykonana przy wykorzystaniu jednej z funkcji: „Zmień status”, lub „Zarządzanie sprawozdaniami”.
     

                  „Sprawozdanie” -> „Zmień status sprawozdania”,
    • funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu w aktywnym sprawozdaniu,
     

                 „Sprawozdanie” -> „Zarządzanie sprawozdaniami”,
    wskazując właściwe sprawozdanie wybrać zakładkę „Zmień status”
    • funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu dowolnego (niekoniecznie aktywnego) sprawozdania,

     

    Zmiana statusu sprawozdania możliwa jest tylko wówczas, gdy połączenie Banku ze Zrzeszeniem jest aktywne.

    Jeżeli przy próbie zmiany statusu wyświetla się komunikat:
               „Błąd komunikacji z serwisem” lub
               „Wystąpił błąd podczas komunikacji z serwisem (ActiveMQ)”
    należy:
    • sprawdzić czy połączenie ze Zrzeszeniem jest aktywne,
    • chwilę odczekać po czym dokonać ponownej próby zmiany statusu,
    jeżeli nadal występuje błąd – skontaktować się ze Zrzeszeniem.

    Jak przekopiować dane z wcześniejszego miesiąca do bieżącego sprawozdania?

    Funkcją umożliwiającą kopiowanie danych z innego miesiąca jest: „Wczytaj dane z innego sprawozdania

    Aby możliwe było takie kopiowanie, należy:

    • otworzyć tabelę, do której chcemy przekopiować dane
    • wybrać: „Tabela” -> „Wczytaj dane z innego sprawozdania
    • wskazać miesiąc, z którego chcemy przekopiować dane
    • zatwierdzić dokonany wybór

     

    Co to jest „Kod grupy” , „Kod jednostki” w sprawozdaniu LE i gdzie należy je wprowadzić?

    Kod grupy” , „Kod jednostki„, to elementy wymiarów własnych banku, które wprowadza się przy tworzeniu sprawozdania LE.

    Kod jednostki, to:

    – dla podmiotów krajowych:

    REGON – 9 znaków

    PESEL – 11 znaków

    – dla podmiotów zagranicznych:

    EKZ – 12 znaków wg wzoru: ‚Z((1000)|(0000))[A-Z]{2}[0-9]{5}’

     

    Kod grupy, to 9-znakowy identyfikator grupy G0999XXXX

    gdzie:

    – pierwszy znak, to zawsze G (identyfikator kodu grupy)

    – cztery kolejne znaki, to wyróżnik banku:

    dla banków komercyjnych – trzycyfrowy kod poprzedzony „0”,

    dla banków spółdzielczych – czterocyfrowy kod banku,

    – cztery ostatnie znaki, to czterocyfrowy numer grupy nadany przez bank.

     

    Wymiar:

    – kod grupy i kod jednostki: odpowiada za prezentowanie dużych zaangażowań wobec grup podmiotów powiązanych na formularzu LE02,

    – kod grupy lub kod jednostki: odpowiada za prezentowanie dużych zaangażowań wobec indywidualnych podmiotów i/lub grup podmiotów powiązanych (zaangażowanie wobec całej grupy) na formularzu LE01.

     

    Jeżeli przy tworzeniu nowego sprawozdania LE wymiary te nie zostały zdefiniowane, lub wprowadzono błędne czy niekompletne dane, wówczas poprzez wykorzystanie funkcji:

    Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary własne banku

    wartości poszczególnych wymiarów mogą zostać zmodyfikowane na właściwe.
     

    Aby wprowadzić odpowiednie kody (grupy, jednostki) do poszczególnych wymiarów własnych, należy:

    – w lewym panelu okna wybrać odpowiedni wymiar ,

    – w prawym panelu okna wprowadzić wartości wybranego wymiaru,

    – zatwierdzić wprowadzone wartości klawiszem „Enter”.

    Weryfikacja poprawności wprowadzonych tu kodów wykonana będzie po uruchomieniu funkcji „Waliduj dane”.

    W jaki sposób wprowadzić nowych użytkowników do aplikacji aSISt?

    Od wersji 5.0 wszystkie zmiany dotyczące kont wcześniej utworzonych użytkowników, oraz dopisywanie nowych użytkowników odbywa się w zakładce modułowej „Użytkownicy i role”, w bocznej zakładce „Zarządzanie kontami użytkowników”.

    Aby dopisać nowego użytkownika, należy wykorzystać funkcję:
      „Użytkownik” -> + Dodaj

    Wymagane jest tu podanie:

    • Nazwy nowego użytkownika,
    • Hasła dostępu dla dopisywanego użytkownika,
    • Uprawnień (roli) użytkownika – poprzez przeniesienie wymaganej roli do prawego panelu okna,

    Wprowadzenie innych danych w tej funkcji jest opcjonalne.

    Funkcja ta dostępna jest tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.

    Czy można usunąć błędnie utworzone sprawozdanie ?

    Nie można usunąć utworzonego sprawozdania, lecz przy wykorzystaniu funkcji „Ustawienia sprawozdania” można wprowadzić odpowiednie zmiany.

    1. Jeżeli w sprawozdaniu jest za mało lub za dużo aktywnych formularzy, wówczas należy wprowadzić stosowne zmiany w zakładce „Formularz

    Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze

    • brakujące formularze – przenieść z lewego do prawego panelu , lub
    • nadmiarowe formularze – przenieść z prawego do lewego panelu okna,

     

    2. Jeżeli dla utworzonego sprawozdania wykonano błędne profilowanie taksonomii, wówczas poprzez zakładkę „Wymiary taksonomii”:

    Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Wymiary taksonomii

    • dokonać powtórnego profilowania tych wymiarów.
    Nie mogę utworzyć nowego sprawozdania – wyświetla się komunikat: „Okres nie został jeszcze opublikowany”

    Banki, które współpracują ze swoimi zrzeszeniami wykorzystując w aSISt „pracę w trybie tranSIS”, nowe sprawozdania mogą utworzyć dopiero po odebraniu komunikatu „publikacja okresu” wysłanego z systemu tranSIS.

    Jeżeli aplikacja aSISt nie odebrała stosownych komunikatów, to przyczyną może być:

    1. brak łączności z systemem tranSIS:

    • wyłączona jest funkcja „Praca w trybie tranSIS”  – w górnym prawym rogu aplikacji brak odpowiedniej ikony,
    • połączenie z systemem tranSIS jest nieaktywne – w górnym prawym rogu aplikacji jest ikona świadcząca o włączonej funkcji „Praca w trybie tranSIS”, ale jest ona przekreślona na czerwono,

    2. na innym stanowisku uruchomiona została dodatkowa (testowa) aplikacja aSISt, która przejęła czekające w kolejce komunikaty, w tym m.in. komunikat o publikacji sprawozdań

     

    Ad1. należy:

    • włączyć funkcję „Praca w trybie tranSIS” wybierając: ALT-A -> Ustawienia,
    • znaleźć przyczynę i uaktywnić połączenie ze zrzeszeniem

     

    Ad2. należy:

    • skontaktować się ze zrzeszeniem i poprosić o wykonanie ponownej publikacji wymaganego sprawozdania,

     

    Aby wyeliminować powstawanie w przyszłości podobnych problemów nie należy:

    • w pliku db.properties (C:aSIS5db.properties) dla testowych aplikacji aSISt umieszczać adresu IP do systemu tranSIS.

     

    Aplikacja aSISt uruchomi się i będzie możliwe jej przeglądanie a jednocześnie nie zakłóci to bieżącej pracy w aSISt.

    W utworzonym sprawozdaniu brakuje niektórych formularzy

    Jeżeli w utworzonym sprawozdaniu nie wszystkie wymagane formularze są dostępne, wówczas poprzez funkcję:

    Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze

    należy przenieść brakujące formularze z lewego do prawego panelu okna .

    Czy jest jakiś prosty sposób na drukowanie wszystkich wypełnionych formularzy?

    Najprostszym sposobem wydrukowania wszystkich wypełnionych formularzy jest wykorzystanie funkcji „Drukuj wypełnione tabele”, wybierając:

    Tabela” -> „Drukuj wypełnione tabele

     

    Jeżeli na wyświetlonej liście widoczne są tabele, dla których chcielibyśmy wprowadzić zmiany w ustawieniach drukowania, to bez konieczności wychodzenia z tej funkcji, można to zrobić:

    • klikając prawym przyciskiem myszy na wybraną tabelę i
    • po wejściu w podgląd wydruku wprowadzić stosowne zmiany

    Wprowadzone w ten sposób zmiany w ustawieniach drukowania zostaną przez system zapamiętane i uwzględniane przy drukowaniu również w kolejnych miesiącach.  

    Gdzie można sprawdzić w jakiej taksonomii zostało sporządzone sprawozdanie jeśli funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest nieaktywna?

    Funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest aktywna wyłącznie dla sprawozdań edycyjnych, czyli posiadających status „edycja danych wejściowych” lub „edycja w trybie uzgadniania”.

     

    Dla sprawozdań nieedycyjnych, informację o tym w jakiej taksonomii zostało przygotowane sprawozdanie można uzyskać przy wykorzystaniu funkcji „Szczegóły sprawozdania” wybranej w trybie „Lista sprawozdań”, po :

    • podświetleniu na liście wymaganego sprawozdania
    • wybraniu „Sprawozdanie” -> „Szczegóły sprawozdania”

     

    Jak można sprawdzić opis formuł w sprawozdaniu NB300?

    Aby w NB300 bezpośrednio z poziomu aSISt sprawdzić opis formuł opartych na technologii XBRL Formula, należy po wyświetleniu „Szczegółów reguły” wybrać zakładkę „Opis” czyli:.

     

    po ustawieniu kursora w komórce z wymaganą regułą wybrać:

    • „Menu Komórka” -> „Właściwości komórki” -> „Reguły” -> „Opis”

    lub

    • wybrać w dolnej części ekranu: „Reguły”  -> „Opis”

    bądź

    • kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: „Właściwości komórki” -> „Reguły” -> „Opis”

     

    Ponieważ zastosowane opisy formuł są dosyć długie, do przesuwania opisu zawartego w zakładce służy pasek przewijania, znajdujący się po prawej stronie okna.

     

    Opisy reguł nie są widoczne dla:

    • reguł wyliczeniowych
    • XBRL_Kompletność_Danych

    Szczegółowy opis wszystkich tych reguł jest również zaprezentowany w „Instrukcji pomocniczej do przygotowania w aSISt sprawozdania NB300”, dostępnej w zakładce: DOKUMENTACJA.

    Problem z importem danych do sprawozdania NB300 w aplikacji aSISt

    Przyczyną istniejących problemów może być próba importowania danych zawierających spacje w tzw. „NCNamach”. 

     

    Zwiększoną kontrolę importowanych danych pod kątem poprawności „NCNamów” wprowadziliśmy od wersji 5.17.1 i od tego momentu sprawdzana jest poprawność tych elementów (zgodnie z XBRL 1.1 elementy te nie mogą posiadać spacji).

     

    W celu weryfikacji poprawności „NCNamów” w importowanym pliku, prosimy o:

    • otwarcie pliku w dowolnym edytorze tekstowym (typu: notepad++ lub notatnik), a następnie:
    • wyszukanie i sprawdzenie czy wewnątrz pliku, w elementach zgodnych z nazwą importowanego pliku, występują spacje (przykładowo: „BS XXXX_nbjm_20160531” ).

     

    Jeżeli plik zawiera takie elementy ze spacjami , to żadne dane się nie zaimportują.

     

    Aby możliwy był import danych, konieczne jest zmodyfikowanie wpisów w pliku, poprzez:

    • zastąpienie istniejących spacji tzw. twardymi spacjami, czyli „_” (przykładowo: „BS_XXXX_nbjm_20160531”), lub
    • usunięcie zbędnych spacji w „NCNamach” (przykładpwo: „BSXXXX_nbjm_20160531”).

     

    Chcąc w przyszłości uniknąć podobnych problemów, zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania z którego plik został wyeksportowany i zgłoszenie tego błędu.

     

    Jeżeli w pliku zawierającym dane do sprawozdania NB300 nie występują spacje w „NCNamach”, wówczas  prosimy o kontakt z pomocą techniczną aplikacji aSISt, w celu wyjaśnienia innych problemów z importem.

    Jeżeli powyżej nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, to możesz zgłosić problem przez formularz lub skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty e-mail/telefonu.

    Zgłoś problem