Komunikaty

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2022 r. współpracujące od dłuższego czasu FINGO i GPM Systemy formalnie stały się jedną firmą. Od tego dnia, FINGO sp. z o.o. przejęła wszystkie zobowiązania wynikające z umów zawartych przez GPM Systemy sp. z o.o.

 

Połączenie obu firm jest efektem 15-letniej współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania dla branży finansowej, dzięki której staliśmy się liderem na polskim rynku raportowania obowiązkowego.

 

To nie tylko zmiana formalna, ale realne połączenie naszych zespołów, które idzie w parze z transferem wiedzy i doświadczenia. Wierzymy, że przełoży się to na rozwój naszej oferty oraz jakość usług i produktów, które dostarczamy naszym klientom i partnerom.

 

Razem możemy więcej!

Najnowsza wersja aSISt to: 5.59.0.0

Nowe Produkty

Sprawozdanie Rejestr Księga Bankowa (RKB) dotyczy informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych z dnia 8 czerwca 2017 r.

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek sprawozdawczy Ewidencja Pieniądza i Urządzeń wynika z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.