Komunikaty

Najnowsza wersja aSISt to: 5.23.6

Nowe Produkty

Sprawozdanie SHS (Securities Holding Statistics) to sprawozdanie przekazywane do systemu PEGAZ od początku 2016r.

Sprawozdanie Instrumenty Płatnicze pozwala na przygotowanie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014r.

Sprawozdanie FATCA w aplikacji aSISt umożliwia spełnienie wymogów nałożonych podpisaną 4 maja 2015r. Ustawą (Dz. U. poz. 686) o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7 października 2014r. w Warszawie.

Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) w aSISt pozwala na przygotowanie wszystkich 8 formularzy stanowiących Załącznik 5 do Uchwały NBP nr 40/2014 z dnia 17 lipca 2014r.