Rejestr Księga Bankowa (RKB)

Sprawozdanie Rejestr Księga Bankowa (RKB) dotyczy informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG).

Instytucje zobligowane będą do przekazywania sprawozdania do BFG w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Większość informacji należy przekazać w formie plików XML zgodnych ze schemą publikowaną przez BFG, natomiast dodatkowe informacje opracowywane i zamieszczane są w formie plików PDF i/lub XLS.

W ramach sprawozdawczości RKB, zależnie od zapytania otrzymanego od BFG, Bank będzie zobowiązany do przekazywania nawet 18 tabel i 133 plików.

Obsługa nowego sprawozdania Rejestr Księga Bankowa możliwa jest w systemie iON, który pozwala na przygotowanie i wygenerowanie sprawozdań w formacie wymaganym przez Nadzorcę.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych w iON.

Zobacz więcej