Jak przekopiować dane z wcześniejszego miesiąca do bieżącego sprawozdania?

Funkcją umożliwiającą kopiowanie danych z innego miesiąca jest: „Wczytaj dane z innego sprawozdania”.

Aby możliwe było takie kopiowanie, należy:

  • otworzyć tabelę, do której chcemy przekopiować dane;
  • wybrać: „Tabela” -> „Wczytaj dane z innego sprawozdania”,
  • wskazać miesiąc, z którego chcemy przekopiować dane;
  • zatwierdzić dokonany wybór.