Jak wprowadzić korekty do sprawozdań, które zostały już przesłane do Zrzeszenia?

Po bezpośrednim wysłaniu sprawozdań z aplikacji aSISt do tranSIS (do Zrzeszenia), dokonywana jest automatyczna zmiana statusu sprawozdania na “wysłany“, wskutek czego sprawozdanie zostaje zablokowane do edycji.

Statusy:
• “odrzucony” (sprawozdania odrzucone przez Zrzeszenie),
• “weryfikowany” (sprawozdania przesłane przez Zrzeszenie do NBP),
• “zaakceptowany” (sprawozdania przyjęte przez NBP),
uniemożliwiają wprowadzanie zmian do tych sprawozdań.

Możliwe jest jedynie otwarcie sprawozdań do podglądu.

Aby można było wprowadzać korekty do tych sprawozdań, konieczne jest dokonanie zmiany statusu na:
• “edycja danych wejściowych” (kwoty prezentowane z groszami – wymagane jest później wykonanie funkcji “Przejście do edycji w trybie uzgadniania”)
• “edycja w trybie uzgadniania” (kwoty prezentowane po zaokrągleniach)

Zmiana statusu może być wykonana przy wykorzystaniu jednej z funkcji: “Zmień status” lub “Zarządzanie sprawozdaniami”:
              “Sprawozdanie” -> “Zmień status sprawozdania”
• funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu w aktywnym sprawozdaniu:
             “Sprawozdanie” -> “Zarządzanie sprawozdaniami”,
wskazując właściwe sprawozdanie wybrać zakładkę “Zmień status”
• funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu dowolnego (niekoniecznie aktywnego) sprawozdania.

Zmiana statusu sprawozdania możliwa jest tylko wówczas, gdy połączenie banku ze Zrzeszeniem jest aktywne.

Jeżeli przy próbie zmiany statusu wyświetla się komunikat:
“Błąd komunikacji z serwisem” lub
“Wystąpił błąd podczas komunikacji z serwisem (ActiveMQ)”,
należy:
• sprawdzić czy połączenie ze Zrzeszeniem jest aktywne,
• chwilę odczekać po czym dokonać ponownej próby zmiany statusu,
jeżeli nadal występuje błąd – skontaktować się ze Zrzeszeniem.