Czy jest jakiś prosty sposób na drukowanie wszystkich wypełnionych formularzy?

Najprostszym sposobem wydrukowania wszystkich wypełnionych formularzy jest wykorzystanie funkcji „Drukuj wypełnione tabele”, wybierając:

Tabela” -> „Drukuj wypełnione tabele

Jeżeli na wyświetlonej liście widoczne są tabele, dla których chcielibyśmy wprowadzić zmiany w ustawieniach drukowania, to bez konieczności wychodzenia z tej funkcji, można to zrobić:

  • klikając prawym przyciskiem myszy na wybraną tabelę i
  • po wejściu w podgląd wydruku wprowadzić stosowne zmiany

Wprowadzone w ten sposób zmiany w ustawieniach drukowania zostaną zapamiętane przez system i uwzględniane przy drukowaniu również w kolejnych miesiącach.