Jak można sprawdzić opis formuł w sprawozdaniu NB300?

Aby w bezpośredni sposób na sprawozdaniu NB300 sprawdzić opis formuł opartych na technologii XBRL Formula, należy po wyświetleniu “Szczegółów reguły” wybrać zakładkę “Opis”, czyli:.

po ustawieniu kursora w komórce z wymaganą regułą, wybrać:

  • “Menu Komórka” -> “Właściwości komórki” -> “Reguły” -> “Opis”

lub

  • wybrać w dolnej części ekranu: “Reguły”  -> “Opis”

bądź

  • kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: “Właściwości komórki” -> “Reguły” -> “Opis”

Ponieważ zastosowane opisy formuł są dosyć długie, do przesuwania opisu zawartego w zakładce służy pasek przewijania, znajdujący się po prawej stronie okna.

Opisy reguł nie są widoczne dla:

  • reguł wyliczeniowych
  • XBRL_Kompletność_Danych

Szczegółowy opis wszystkich reguł jest zaprezentowany w „Instrukcji pomocniczej do przygotowania w aSISt sprawozdania NB300” w zakładce: DOKUMENTACJA.