Co zrobić w przypadku problemu z importem danych do sprawozdania NB300?

Przyczyną istniejących problemów może być próba importowania danych zawierających spacje w tzw. “NCNamach”. 

Zwiększoną kontrolę importowanych danych pod kątem poprawności “NCNamów” wprowadziliśmy od wersji 5.17.1 i od tego momentu sprawdzana jest poprawność tych elementów (zgodnie z XBRL 1.1 elementy te nie mogą posiadać spacji).

W celu weryfikacji poprawności “NCNamów” w importowanym pliku, należy:

  • otworzyć plik w dowolnym edytorze tekstowym (typu: notepad++ lub notatnik), a następnie:
  • wyszukać i sprawdzić czy wewnątrz pliku, w elementach zgodnych z nazwą importowanego pliku, występują spacje (przykładowo: “BS XXXX_nbjm_20160531” ).

Jeżeli plik zawiera takie elementy ze spacjami, to żadne dane się nie zaimportują.

Aby możliwy był import danych, konieczne jest zmodyfikowanie wpisów w pliku, poprzez:

  • zastąpienie istniejących spacji tzw. twardymi spacjami, czyli “_” (przykładowo: “BS_XXXX_nbjm_20160531”) lub
  • usunięcie zbędnych spacji w “NCNamach” (przykładowo: “BSXXXX_nbjm_20160531”).

Chcąc w przyszłości uniknąć podobnych problemów, zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania, z którego plik został wyeksportowany i zgłoszenie tego błędu.

Jeżeli w pliku zawierającym dane do sprawozdania NB300 nie występują spacje w “NCNamach”, wówczas prosimy o kontakt z pomocą techniczną aplikacji aSISt, w celu wyjaśnienia innych problemów z importem.