Jakie są znaki zabronione w sprawozdaniach FATCA i CRS oraz jak można je znaleźć i usunąć?

Przy raportowaniu danych w sprawozdaniach: FATCA oraz CRS, nie mogą być wykorzystywane poniżej zaprezentowane kombinacje znaków:

 

 Character Description Entity Reference
– – Double Dash N/A
/* Slash Asterisk N/A
&# Ampersand Hash N/A

Wprowadzenie tych znaków do sprawozdań skutkować będzie odrzuceniem sprawozdań przez MF.

 

W związku z powyższym przed wygenerowaniem i wysłaniem danych do MF bardzo prosimy o:

  • sprawdzenie, czy w sprawozdaniach zapisane zostały powyżej podane kombinacje znaków,
  • usunięcie niedozwolonych znaków.

 

Można do tego wykorzystać funkcję:

Komórka -> Znajdź / zastąp wartość

podając odpowiednio:

  • Szukany tekst: /*
  • Zamień na:      (pozostawiając puste pole)

i akceptując przyciskiem “Znajdź”

W następnym kroku, należy:

  • w zakładce “Wyniki wyszukiwania”, w której widoczne są wszystkie wystąpienia wybranej kombinacji znaków
  • wybrać przycisk “Zastąp wartości”

 

Powyżej opisaną funkcję, należy wykonać dla wszystkich trzech zabronionych​ kombinacji znaków, czyli:

  • – –
  • /*
  • &#