Które pliki wysłać do serwisu aSISt, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą aplikacji?

Od wersji 5.0 w przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem aplikacji, do zgłoszenia opisującego błąd, prosimy dołączyć plik zawierający dane diagnostyczne. Aby to zrobić, należy wybrać:

                          ALT – A  -> aSISt-informacje,

a następnie “Zapisz dane diagnostyczne”

W pliku tym nie zapisują się żadne dane sprawozdawcze, a jedynie informacje systemowe, które ułatwią rozwiązanie zaistniałego problemu.