Co zrobić, aby wymusić na użytkowniku cykliczną zmianę hasła do logowania w aplikacji aSISt?

Aby wymusić okresową zmianę hasła do logowania, można skorzystać z modułu LDAP wspieranego przez środowisko Active Directory.

Dodatek ten jest bezpłatny i wymaga zastosowania nowego pliku licencyjnego.

Logowanie przy pomocy modułu LDAP uprzednio wymaga:

  • utworzenia użytkownika w Active Directory oraz w w module “Użytkownicy i role” aplikacji aSISt,
  • wgrania nowej licencji do katalogu głównego aSISt,
  • utworzenia w katalogu głównym aSISt podkatalogu „certs” oraz wgrania tam certyfikatu protokołu LDAP,
  • wpisania nazwy domeny w oknie logowania, gdy moduł LDAP jest już aktywny.

Na podstawie podanego loginu i hasła użytkownik autentykowany jest na serwerze domeny (Active Directory), a następnie w systemie aSISt.

Więcej informacji na temat konfiguracji protokołu LDAP w aplikacji aSISt, znajduje się w “Dokumentacji_technicznej”  w rozdziale: “6.1.1. Metody i środki uwierzytelniania”.