Jak sprawdzić na jakiej wersji pracuje aplikacja aSISt?

Aby sprawdzić wersję wykorzystywanej aplikacji aSISt, należy uruchomić funkcję: aSISt-informacje, wybierając:

                            Alt-A  -> aSISt-informacje