Jak poprawnie zaimportować dane do sprawozdań MONREP?

Aby poprawnie zaimportować dane z pliku do sprawozdań MONREP, należy w kroku 2 funkcji “Importuj dane”  przy opcji “Konwersja wartości monetarnych” wybrać:

  • “złotówki” – gdy dane w pliku są w złotych,
  • “tysiące złotych” – gdy dane w pliku są w tysiącach złotych.