Czy do sprawozdań Monrep można wprowadzać dane w złotych?

Sprawozdania MONREP raportowane są w tysiącach złotych.

Przy wprowadzaniu danych ręcznie, wymagane jest wprowadzanie wartości w tysiącach złotych.

Wprowadzenie wartości w złotych możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu funkcji “Importuj dane”, gdyż w kroku 2 określana jest skala danych zasilających sprawozdanie.

Wskazanie w “Konwersji wartości monetarnych” opcji:

“złotówki” –  spowoduje:

  • zaimportowanie danych,
  • podzielenie danych przez 1000,
  • zapisanie danych w tysiącach złotych,

“tysiące złotych” – spowoduje:

  • zaimportowanie danych,
  • zapisanie danych w tysiącach złotych.