Jak włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr dla “Listy sprawozdań”?

Aby włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr użytkownika, należy:

  • wybrać “Zapisane filtry” prezentowane obok ikony z filtrem

W nowym oknie:

  • odnaleźć na liście wymagany filtr
  • dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wiersz z nazwą filtra

Po wykonaniu tych czynności:

  • wymagany filtr zostanie włączony
  • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym filtrem

FILMIK INSTRUKTAŻOWY: