Jak zapisać zdefiniowany filtr dotyczący “Listy sprawozdań”?

Aby zapisać zdefiniowany filtr wyszukiwania dla Listy sprawozdań, należy:

  • wybrać obok ikony z filtrem niebieski wpis „Niezapisany filtr”

W nowym oknie:

  • wskazać + czyli funkcję: “Utwórz nowy filtr”
  • podać nazwę zapisywanego filtra
  • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem “OK”

Po wykonaniu tych czynności, zdefiniowany filtr:

  • zostanie zapisany w podkatalogu “preferences” aplikacji aSISt
  • będzie dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt
  • znajdzie się na liście „Zapisane filtry”

FILMIK INSTRUKTAŻOWY: