Jak zdefiniować filtr użytkownika oparty o okres względny dla “Listy sprawozdań”?

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego okresu względnego, odwołującego się do okresu bieżącego, należy:

  • wybrać obok filtra okresu

 

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

  • wskazać funkcję „Dodaj okres” dostępną przy ikonie
  • wybrać okres względny” oraz “miesiąc”, “kwartał” lub “rok” (w zależności od oczekiwań)

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów względnych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

  • określić względną wartość “X” odwołującą się do bieżącego okresu
  • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź
  • zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz

 

Po wykonaniu tych czynności:

  • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym okresem względnym
  • obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis “Niezapisany filtr”
  • możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

 

FILMIK INSTRUKTAŻOWY: