Jak zdefiniować filtr użytkownika oparty o standardowy przedział czasowy dla “Listy sprawozdań”?

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego standardowego przedziału czasowego od – do, należy:

  • wybrać  obok filtra okresu

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

  • wskazać funkcję „Dodaj przedział” dostępną przy ikonie
  • wybrać przedział „standardowy
  • określić wymagany miesiąc i rok, rozpoczynający i kończący przedział czasowy

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów standardowych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

  • potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź
  • zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz

Po wykonaniu tych czynności:

  • na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które mieszczą się w wybranym przedziale czasowym
  • obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
  • możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystania w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie.

FILMIK INSTRUKTAŻOWY: