Jak usunąć filtry zastosowane przy “Liście sprawozdań”?

Aby usunąć wszystkie ustawione filtry wyszukiwania, należy:

  • uaktywnić funkcję filtrowania poprzez:

 „Widok” – > „Pokaż filtr”  

  • wybrać ikonę X”, znajdującą się obok filtra okresu

Po wykonaniu tych czynności:

  • na ekranie prezentowana będzie lista wszystkich sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt,
  • zdefiniowane oraz zapisane filtry będą nadal widoczne i możliwe do zastosowania pod przyciskiem „Zapisane filtry”;
  • zdefiniowane, ale niezapisane filtry nie będą już dostępne.

FILMIK INSTRUKTAŻOWY: