Gdzie można sprawdzić w jakiej taksonomii zostało sporządzone sprawozdanie jeśli funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest nieaktywna?

Funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest aktywna wyłącznie dla sprawozdań edycyjnych, czyli posiadających status „edycja danych wejściowych” lub “edycja w trybie uzgadniania”.

 

Dla sprawozdań nieedycyjnych, informację o tym w jakiej taksonomii zostało przygotowane sprawozdanie można uzyskać przy wykorzystaniu funkcji „Szczegóły sprawozdania” wybranej w trybie “Lista sprawozdań”, po :

  • podświetleniu na liście wymaganego sprawozdania
  • wybraniu “Sprawozdanie” -> “Szczegóły sprawozdania”