Jak określic “Wymiar użytkownika” i “Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania LE EBA ITS PL?

Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania LE EBA ITS PL

Edytuj

W celu zdefiniowania odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”, należy wybrać:

 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
 • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów (zakładka aktywuje się po uprzednim zdefiniowaniu wymiarów użytkownika)

1.Wymiary użytkownika :

[eba_GCC] Grupa powiązanych klientów

 • PESEL/REGON podmiotu wiodącego w grupie

[eba_INC] Klienci indywidualni, to:

 • PESEL/REGON wszystkich klientów indywidualnych
 • PESEL/REGON klientów należących do grup
 • PESEL/REGON podmiotów wiodących w grupach

2. Przecięcia wymiarów:

– dotyczą grup klientów powiązanych
– wymagane jest przypisanie do grup, wszystkich klientów do nich należących 

Na formularzu C_27 powinny zostać zaprezentowane:

 • informacje o wszystkich klientach wykazywanych w LE EBA ITS PL

Na formularzu C_28 powinny zostać zaprezentowane:

 • duże zaangażowania pojedynczych podmiotów,
 • łączne zaangażowanie całej grupy, zaprezentowane przy PESEL/REGON podmiotu wiodącego (zaangażowanie poszczególnych członków grupy wykazywane jest na C_29).

Pozycje PESEL/REGON członków grup widoczne na C_28 nie powinny zawierać żadnych danych. Wiersze z nimi powiązane powinny pozostać puste.

Na formularzu C_29 powinny zostać zaprezentowane:

 • duże zaangażowania poszczególnych członków grupy (łączna wartość zaangażowania grup wykazywana jest na C_28)

Na formularzu C_30 powinny zostać zaprezentowane:

 • dane dla podmiotów, które na C_27 mają uzupełnioną kolumnę 070 ‘Rodzaj kontrahenta’

Dodatkowe pozycje dla reszty podmiotów widoczne na C_30 powinny pozostać puste.

3. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:

 TabelaWymiar użytkownika
Grupa powiązanych klientów [eba_GCC] Klienci indywidualni [eba_INC]
Formularz_c_27.00x
Formularz_c_28.00x
Formularz_c_29.00xx
Formularz_c_30.00 x
Formularz_c_31.00 xx