W jaki sposób można zmienić poziom raportowania danych dla sprawozdania FINREP?

Od wersji 5.41.10.0 w aSISt istnieje możliwość raportowania danych Finrep zarówno w pełnych złotych jak i w groszach (z dwoma miejscami po przecinku).

To bank decyduje o tym, który wariant raportowania jest dla niego wygodniejszy i w wybrany przez siebie sposób przygotowuje swoje dane.

Obecnie, przy tworzeniu sprawozdania na nowy okres za pomocą opcji:

“od początku” – domyślnie ustawione jest raportowanie w groszach (Poziom2 – dokładność do 0,01),

“na podstawie” – przyjęty zostanie taki poziom raportowania danych, jaki był ustawiony w okresie wzorcowym.

Aby zmienić istniejący poziom raportowania danych, należy:

  • wybrać menu Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Dane podstawowe,
  • w polu Dokładność danych monetarnych w trybie uzgadniania (liczba miejsc po przecinku), wskazać wymagany poziom raportowania danych, czyli:
  • Poziom 0 – dokładność do 1 (gdy dane mają być prezentowane w pełnych złotych),
  • Poziom 2 – dokładność do 0,01 (gdy dane mają być prezentowane z groszami, z dwoma miejscami po przecinku)

Zmiany te można wprowadzać:

  • już na etapie tworzenia sprawozdania, bądź
  • później, po utworzeniu sprawozdania.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia zmian w utworzonym już sprawozdaniu jest posiadanie sprawozdania o statusie “edycja danych wejściowych”.

Jeśli w wykonywanym cyklu sprawozdawczym została uruchomiona już funkcja “Przejdź do edycji w trybie uzgadniania” i sprawozdanie posiada status “edycja w trybie uzgadniania”, wtedy konieczny jest powrót do statusu “edycja danych wejściowych” poprzez wykonanie funkcji “Zmień status sprawozdania”, wybierając:

menu Sprawozdanie -> Zmień status sprawozdania -> edycja danych wejściowych

UWAGA:

Funkcja “Przejdź do edycji w trybie uzgadniania (zaokrąglanie danych)”, która musi być wykonana przed wygenerowaniem sprawozdania, nie zmieni ustawionego wcześniej poziomu raportowania danych.