Jak uzupełnić tabelę C_27 w sprawozdaniu LE EBA ITS PL obowiązującym od 06.2021?

Wszystkie numery PESEL/REGON wprowadzone w wymiarze użytkownika [eba_INC] Klienci indywidualni zostaną zaprezentowane w tabeli C_27 podwójnie tj. dla obu rodzajów kodów:

  • kodu LEI
  • kodu krajowego

W tabeli wypełnić należy pojedyncze wiersze w zależności od posiadanego rodzaju kodu (kod LEI lub kod krajowy) danego kontrahenta,  pozostałe wiersze pozostawiając puste: