„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” – jak poprawnie przygotować dane na sprawozdaniu

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” to sprawozdanie zawierające informacje o:

  1. rodzaju urządzeń,
  2. liczbie przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, liczbie banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znajdujących się na stanie banku/przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. banki zobowiązane są do przekazywania stosownych informacji do NBP, który w formie Instrukcji wypełniania formularzy przygotował i udostępnił bankom, szczegółowe informacje określające zakres prezentowanych informacji.

Sprawozdanie ma być przygotowywane w cyklu kwartalnym, a pierwszym okresem raportowania jest III kwartał 2018.

 

NBP udostępnia informacje dla banków zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki.  Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym zawarte są w dokumentach:

Urządzenie obsługiwane przez personel  oraz  Urządzenie obsługiwane przez klienta 

 

Sprawozdanie „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” może być raportowane w aSISt, a wszystkie niezbędne informacje ujmowane są na tabelach:

 

Tabele 01 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta:
01a_01 01a_02 01a_03 01a_04
01b_01 01b_02 01b_03 01b_04

gdzie:

a –   dotyczy urządzeń wybranych z listy w wymiarze użytkownika [OGRU500] Rodzaj urządzenia (Wymiar): BPM, BAM, TARM, TAM, CIM, CRM, CCM, COM

b –  dotyczy urządzeń określonych w otwartym wymiarze użytkownika [OGRO500] Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty)

_01 –  obsługiwane przez personel banku 

_02 –  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

_03 –  urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT obsługiwane przez personel banku 

_04 –  urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar):EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, określonego w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele 02 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów:
02a_01 02a_02
02b_01 02b_02

gdzie:

a –  dotyczy urządzeń wybranych z listy w wymiarze użytkownika [OGRU500] Rodzaj urządzenia (Wymiar): BPM, BAM, TARM, TAM, CIM, CRM, CCM, COM

b – dotyczy urządzeń określonych w otwartym wymiarze użytkownika [OGRO500] Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty)

_01 – obsługiwane przez personel banku 

_02 – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele_03 – Urządzenia do procesowania monet, zdefiniowane w wymiarze użytkownika [OGNU500] Nazwa typu urządzenia:
03_01 03_02

gdzie:

_01 – obsługiwane przez personel banku 

_02 – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, KONSALNET, IMPEL, SERVO

__________________________________________________

Tabele_04 – Liczba procesowanych banknotów i monet waluty polskiej:
04_01 04_02

gdzie:

_01 – dotyczy banknotów

_02 – dotyczy monet

__________________________________________________

Dane – część informacyjna sprawozdania

———-

Większość tabel wymaga wcześniejszego zdefiniowania odpowiednich wymiarów użytkownika, szczegółowo omówionych w dziale „POMOC” w punkcie: