„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” – jak poprawnie przygotować dane na sprawozdaniu (obowiązującym od 01.2022)?

Uwaga! W stosunku do poprzednich wersji sprawozdania, obowiązujących do grudnia 2021, ilość raportowanych danych uległa zmniejszeniu.

“Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” to sprawozdanie zawierające informacje o:

  1. rodzaju urządzeń,
  2. liczbie przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, liczbie banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znajdujących się na stanie banku/przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. banki zobowiązane są do przekazywania stosownych informacji do NBP, który w formie Instrukcji wypełniania formularzy przygotował i udostępnił bankom, szczegółowe informacje określające zakres prezentowanych informacji.

Sprawozdanie ma być przygotowywane w cyklu kwartalnym.

Sprawozdanie „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” może być raportowane w aSISt, a wszystkie niezbędne informacje ujmowane są na tabelach:

____________________________________________________________

Tabele 01 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta:

Tabela_01_A
Tabela_01_B
Tabela_01_C
Tabela_01_D

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, określonego w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

C – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

D – urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT obsługiwane przez personel banku

____________________________________________________________

Tabele 02 Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów:

Tabela_02_A
Tabela_02_B

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

____________________________________________________________

Tabele_03 – Urządzenia do procesowania monet, zdefiniowane w wymiarze użytkownika [OGNT500] Nazwa typu urządzenia:

Tabela_03_A
Tabela_03_B

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

____________________________________________________________

Tabela_04 – Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej
____________________________________________________________

Tabela_05 – Liczba procesowanych monet waluty polskiej