Jak określić “Wymiary użytkownika” i “Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania EPiU (obowiązującego od 01.2022)?

Uwaga! W stosunku do poprzednich wersji sprawozdania, obowiązujących do grudnia 2021, ilość raportowanych danych uległa zmniejszeniu.

Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich “Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie “Przecięć wymiarów”.

W tym celu, należy wybrać:

  • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
  • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów

UWAGA !!!

Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.

Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.

1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:
 Tabela Wymiar użytkownika
Nazwa Przedsiębiorcy Numer testu (Wymiar otwarty) Nazwa Typu urządzenie (Wymiar otwarty) Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar) Producent (Wymiar Otwarty)
Formularz_01 [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Tabela_01_A           x
Tabela_01_B           x           x           x
Tabela_01_C           x           x
Tabela_01_D           x           x
Formularz_02 [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Tabela_02_A           x
Tabela_02_B           x           x
Formularz_03 [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Tabela_03_A           x           x
Tabela_03_B           x           x           x
dane [OGNP500] [OGNR500] [OGNT500] [OGNZ500] [OGPR500]
Dane_02 – Dane 02           x
Dla formularzy 04 i 05 nie definiujemy wymiarów użytkownika.
2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:
Przecięcie
Dotyczy wymiarów
Występuje na tabeli
1 [OGNP500]; [OGNR500] Tabela_01;   Tabela_02
2 [OGNR500]; [OGNZ500] Tabela_01
3 [OGNP500]; [OGNR500]; [OGNZ500] Tabela_01
4 [OGNT500]; [OGPR500] Tabela_03
5 [OGNP500]; [OGNT500]; [OGPR500] Tabela_03
Dla formularzy 04 i 05 nie definiujemy przecięć wymiarów.

Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale “POMOC” w punkcie: