Warszawa 22.10.2013r. Podstawy obsługi aSISt

Temat: 
“Podstawy obsługi aSISt na przykładzie sprawozdań: NB300, COREP, FINREP”

To szkolenie już się odbyło. W przypadku zainteresowania, prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia. Szkolenie z podstaw obsługi skierowane jest do osób, które niedawno rozpoczęły pracę z aplikacją aSISt lub w najbliższym czasie będą przygotowywały w aSISt sprawozdania obowiązkowe.

Data: 
Tue, 22/10/2013 09:00 - 15:00
Miejsce: 

Warszawa
ul. Łucka 13

Cena: 
250 zł

Plan szkolenia

1 Struktura obsługi aplikacji aSISt

2 Dwa tryby pracy w module „Sprawozdania”

3 Pełny cykl przygotowania sprawozdania na przykładzie NB300

4 Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań

5 Funkcje ułatwiające drukowanie formularzy sprawozdawczych

6 Praca w wersji jedno i wielostanowiskowej

7 Dyskusja

Uwaga: O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.