Poznań, 24.09.2014: Różne podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS

Temat: 
Różne aspekty i sposoby podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS

To szkolenie już się odbyło. Dziękujemy za zainteresowanie.

Szkolenie “Różne aspekty i sposoby podejścia do uzgadniania formuł w sprawozdawczości ITS” skierowane jest do pracowników banków i ma na celu przygotowanie do uzgadniania sprawozdań ITS w aSISt.

Data: 
Wed, 24/09/2014 09:00 - 15:00
Miejsce: 

Poznań

ul. Św. Marcina 66

Cena: 
250 zł

Cena: 250 zł netto za osobę

Plan szkolenia:

1. Nowe sprawozdania ITS w aplikacji aSISt

  • Regulacje prawne
  • Cykl sprawozdawczy dla sprawozdań ITS

 

2. Rodzaje reguł kontrolnych występujących w aSISt

  • Reguły dostarczane przez różnych dostawców
  • Reguły opracowane w oparciu o różne standardy
  • Reguły obejmujące różne aspekty weryfikacji poprawności danych

 

3. Podobieństwa i różnice w sposobie prezentacji reguł, opartych na różnych standardach

 

4. Funkcje ułatwiające uzgadnianie reguł

  • Zabarwienie trójkątów w lewym dolnym rogu komórek
  • Lista niespełnionych reguł prezentowanych w dolnej części ekranu w zakładce „Błędy”
  • Zakładka „Reguły” przy prezentacji „Właściwości komórki”
  • Zakładka „Reguły” prezentowana w dolnej części ekranu obok zakładki „Błędy”

 

5. Wykonanie przykładowego cyklu sprawozdawczego dla sprawozdania COREP ITS

 

6. Omówienie reguł sprawiających najczęstsze problemy w uzgadnianiu sprawozdań: COREP ITS, LE ITS, NB300

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia prosimy o kontakt z serwisem aSISt lub numerem tel. 609-858-522.