Olsztyn 29.11.2012 Cykl sprawozdawczy w aSISt 5

Temat: 

Szkolenie to jest skierowane do osób, które chcą uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aSISt 5.0 oraz sposobu przygotowania sprawozdania NB300 w systemie aSISt.

Data: 
Thu, 29/11/2012 09:00 - 15:00
Miejsce: 

Miejsce:  Olsztyn

Odział Regionalny Banku BPS S.A.

Al. M.J.Piłsudskiego 32

sala komputerowa

Warsztaty przeprowadzane są w sali komputerowej.

Cena: 
300 zł

To szkolenie już się odbyło. Dziękujemy za zainteresowanie.

Plan szkolenia

1 Główne zmiany wprowadzone w aSISt 5.0

2 Struktura obsługi aplikacji aSISt

2.1 Zakładki modułowe

2.2 Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji

2.3 Przełączniki widoku dokumentów

2.4 Odświeżanie informacji

2.5 Filtrowanie informacji

2.6 Skróty klawiszowe

3 Moduł „Sprawozdania”

3.1 Tryb „Dokumenty”

3.2 Tryb “Lista sprawozdań”

4 Pełny cykl przygotowania sprawozdania na przykładzie sprawozdania NB300

4.1 Utworzenie nowego sprawozdania

4.2 Modyfikowanie ustawień sprawozdań

4.3 Otwarcie zamkniętego sprawozdania

4.4 Wprowadzanie danych

4.5 Import danych

4.6 Kopiowanie danych z innych sprawozdań

4.7 Wyliczanie reguł

4.8 Walidacja wprowadzonych danych

4.9 Uzgadnianie i korygowanie błędnie wprowadzonych danych

4.10 Przejście do „edycji w trybie uzgadniania”

4.11 Generowanie sprawozdania

4.12 Zamknięcie sprawozdania

5 Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań w aSISt 5

Uwaga: O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.