Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu https://support.asist-xbrl.eu
obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR DANYCH
1. Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). W związku z tym potrzebujemy zgody Użytkowników na przetwarzanie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności powstała na podstawie RODO i jest z nim zgodna.
2. Administratorem danych osobowych jest GPM Systemy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-513, ul. Kiemliczów 9/4), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000265283, nr NIP: 894-288-22-1, nr REGON: 020385817, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, opłacony w całości.
3. Informację dotyczącą danych osobowych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@gpm-sys.com.  Adres ten służy również w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, w tym żądania ich usunięcia lub zmiany.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności w niniejszym serwisie.

SERWIS INTERNETOWY
5. Serwis internetowy https://support.asist-xbrl.eu przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy zakupili lub rozważają zakup Oprogramowania oferowanego przez Administratora. Celem prowadzenia niniejszego serwisu jest obsługa serwisowa klientów Administratora.
6. Akceptując Politykę Prywatności, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach w niej określonych. Zgoda na Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Zgoda jest warunkiem korzystania z serwisu.
7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzanymi danymi:
– prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
– prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.
8. Odbiorcą danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, w szczególności świadczące dla GPM Systemy sp. z o.o. usługi IT, jak również firma FINGO sp. z o.o., która jest producentem oferowanych przez Administratora systemów i realizuje ich serwis. Dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Bazy danych Administratora są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
9. Administrator dba o prywatność Użytkowników. Chroni przechowywane przez siebie dane na każdym etapie świadczenia usług. Przestrzega obowiązujących norm prawnych, w tym przepisów RODO. Stosuje odpowiednie organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa, min.:
• stosuje środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
• dostęp do bazy chroniony jest hasłem,
• osoby zaangażowane przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania tajemnicy.
• przy przetwarzaniu danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które poddawane są przeglądom i aktualizacji,

DANE UŻYTKOWNIKÓW
10. Podanie imienia i nazwiska w formularzach serwisu nie jest obligatoryjne. Nie jest wymagane by e-mail wskazywał na imię nazwisko czy pseudonim Użytkownika.
11. Cele zbierania danych osobowych:
• Umożliwienie identyfikacji Użytkownika i kontaktu z Użytkownikiem podczas realizacji usług świadczonych przez Administratora;
• Umożliwienie identyfikacji Użytkownika i kontaktu z Użytkownikiem testującym Oprogramowanie umożliwienie identyfikacji i kontaktu z osobą zadającą pytanie lub zamawiającą ofertę;
• Umożliwienie przekazywania informacji handlowej ze strony Administratora.
12. Zbierane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
13. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

PLIKI COOKIES
14. Pliki typu cookies to pliki tekstowe wysyłane do urządzenia odwiedzającego serwis internetowy.
15. W celach statystycznych, niniejszy serwis internetowy używa plików cookies. Plików cookies używają także serwisy internetowe, do których odwołania zamieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz z plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies przez GPM Systemy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
16.W swojej przeglądarce internetowej Użytkownik może modyfikować ustawienia cookies, a nawet całkowicie zablokować ich stosowanie. Brak zmiany takich ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przy korzystaniu z niniejszego serwisu.
17. Niniejszy serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies wydajnościowe (służą do zbierania informacji o sposobach korzystania z serwisu) oraz funkcjonalne (służą do zapamiętania przez system ustawień użytkownika) takie jak:
• cookies zapisywane na stałe i dla danej sesji google-analytics.com – statystyki dla witryn,
• cookies służące do zarządzania sesją zalogowanego użytkownika.
18. Automatycznie zbierane dane podczas wizyty w witrynie internetowej obejmują dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.