W jaki sposób wprowadzić nowych użytkowników do aplikacji aSISt?

Od wersji 5.0 wszystkie zmiany dotyczące kont wcześniej utworzonych użytkowników oraz dopisywanie nowych użytkowników odbywa się w zakładce modułowej “Użytkownicy i role”, w bocznej zakładce “Zarządzanie kontami użytkowników”.

Aby dopisać nowego użytkownika, należy wykorzystać funkcję:
Użytkownik” -> Dodaj

Wymagane jest tu podanie:

  • Nazwy nowego użytkownika
  • Hasła dostępu dla dodawanego użytkownika
  • Uprawnień (roli) użytkownika – poprzez przeniesienie wymaganej roli do prawego panelu okna

Wprowadzenie innych danych w tej funkcji jest opcjonalne.

Funkcja ta dostępna jest tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.