Jakie czynności powinniśmy wykonać, aby przenieść aplikację aSISt z bazą Derby na nowy komputer?

Aby przenieść aplikację aSISt na nowy komputer, należy:

1. Na dotychczas używanej aplikacji wykonać kopię bezpieczeństwa, wykorzystując do tego funkcję:
Alt – A -> tworzenie kopii zapasowej
lub
zamykając aplikację aSISt, wybrać opcję: “Zamknij z kopią”

2. Z działu “POBIERZ”: https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i na nowym komputerze zainstalować pełną wersję aplikacji

3. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze:

 • plik: aSISt.licence,
 • podkatalog: preferences (zapisane są w nim ustawienia aplikacji w tym m.in. ustawienia parametrów do wydruku)

4. Ze strony https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i wykonać

 • wszystkie niezbędne aktualizacje aSISt tak, aby wersja aplikacji aSISt na starym i nowym komputerze była taka sama.

5. Na nowym komputerze odtworzyć kopię bezpieczeństwa wykonaną na starym komputerze (zob. pkt. 1), wykorzystując do tego funkcję:
Alt – A -> odtwarzanie kopii zapasowej

6. W Ustawieniach aSISt, należy:

  • zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji (max 3/4 możliwej do przydzielenia pamięci)

  ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne -> Zarządzanie pamięcią

  W przypadku banków spółdzielczych, należy dodatkowo:

  7. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze

  • plik: db.properties – w pliku tym zawarte są informacje umożliwiające m.in połączenie aplikacji aSISt z sytemem tranSIS

  8. Na starym komputerze dokonać zmiany nazwy pliku db.properties na inną [przykładowo: db_stary.properties] tak, aby nawet przypadkowa próba uruchomienia aplikacji na starym komputerze nie zakłócała bieżącej pracy aSISta.