Jak sprawdzić wersję bazy danych ORACLE?

Aby sprawdzić na jakiej wersji bazy ORACLE działa aplikacja aSISt, należy:

1. uruchomić command line jako administrator na serwerze bazy danych
2. wpisać sqlplus
3. w miejscu podaj użytkownika wpisujemy  /as sysdba
4. wprowadzić polecenie SQL*Plus: Release wersja_bazy_danych

    W efekcie otrzymamy informację na temat wersji bazy Oracle.