Ujawnienia

Konfiguracja aSISt do pracy z ujawnieniami

Generacja Ujawnień Filara III EBA w aSISt