Czy można usunąć dane sprawozdawcze?

W aplikacji aSISt możliwe jest usunięcie danych sprawozdawczych przez użytkowników posiadających odpowiednio rozszerzoną licencję. Należy pamiętać, że jest to proces nieodwracalny, a więc zalecane jest uprzednie wykonanie kopii zapasowej.

Dokładna instrukcja usuwania danych sprawozdawczych została opisana w instrukcji “Podstawy_obsługi_aplikacji” w rozdziale “11. Usuwanie danych sprawozdawczych”.