Aktualizacja zbiorów mapowań dla taksonomii EBA ITS – Framework 3.2

Poszczególne taksonomie z pakietów EBA ITS oraz EBA ITS PL w ramach Framework 3.2 zawierają zmiany okodowania formularzy.
Wynikiem wspomnianej modyfikacji jest konieczność aktualizacji zbiorów mapowań zdefiniowanych dla poprzednich wersji taksonomii.

W związku z powyższym mogą wystąpić problemy z zasileniem sprawozdań utworzonych w najnowszej wersji taksonomii zbiorem mapowań zdefiniowanym dla poprzedniej wersji taksonomii.

W przypadku wystąpienia problemu z zasileniem sprawozdania należy:

  1. Wyeksportować wybrany zbiór: Mapowania danychZarządzanie zbiorami > otworzyć wybrany zbiór > Menu Zbiór mapowań Eksportuj wyrażenia > format XML
  2. Utworzyć nowy zbiór: Mapowania danychZarządzane zbioramiMenu Zbiór mapowańNowy zbiór > nadać nazwę, wskazać właściwy dla mapowań Typ taksonomii oraz wybrać odpowiedni dla frameworka 3.2 Kod taksonomiiZapisz
  3. Zaimportować do nowo utworzonego zbioru mapowań plik XML powstały w ramach eksportu wykonanego w ramach punktu 1: Mapowania danychZarządzanie zbiorami > otworzyć wybrany zbiór > Menu Zbiór mapowańImportuj wyrażenia > wskazać plik do importu > Typ importu wyrażeń: Nadpisz niepustymi > Dalej