COVID-19: informacja dotycząca ciągłości świadczenia usług

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z COVID-19 pragniemy poinformować o środkach podjętych przez firmę GPM Systemy, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W dniu 12-03-2020 podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu całości działalności firmy z formy pracy w biurze do pracy zdalnej. Wdrożone procedury organizacyjne oraz środki techniczne od dawna umożliwiają nam taką formę pracy, dlatego praca jest kontynuowana bez żadnych zakłóceń.

Wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanych umów są i będą świadczone zgodnie z wszystkimi zasadami kontraktowymi i nie ma konieczności ustalania odrębnych procedur na czas sytuacji epidemii.

Wszystkie kanały komunikacyjne działają bez zmian i w zwykłym trybie tj. kontakt telefoniczny, mailowy i pocztowy.

Obsługa serwisowa aSISt, tranSIS i iON oraz wszystkich pozostałych produktów nie ulega zmianie i nadal będzie prowadzona: