Informacje techniczne o Module Mapowania aSISt

Utworzone w Module Mapowania dla Banków Spółdzielczych mapowanie pozwala w krótki i czytelny sposób zapisać warunki jakie mają spełniać dane w komórkach sprawozdania. Język mapowań jest bowiem przystosowany do potrzeb sprawozdawczości.

Definiowanie mapowań w module jest czynnością jednorazową. W kolejnych okresach użytkownik jedynie zasila sprawozdanie danymi według mapowań oraz aktualizuje źródła danych.

Modyfikacje pojedynczych mapowań są wprowadzane, gdy nastąpią zmiany w systemie bankowym lub w taksonomiach.

Źródłem danych do mapowań mogą być:

  • hurtownie danych,
  • pliki nieregularne (np. wydruki systemów bankowych)
  • arkusze Excel,
  • pliki .csv.

Dane nie muszą spełniać dodatkowych wymagań typu: jednej komórce odpowiada jedna wartość w pliku.

Język mapowania pozwala na wprowadzanie w jednej komórce kilku warunków, które mogą odnosić się do różnych źródeł danych.

Moduł Mapowania dla Banków Spółdzielczych operuje na trzech rodzajach wyrażeń:

– grupująch,

– mapujących pojedyncze komórki,

– mapujących sprawozdania listowe.

W  każdym z nich mogą być użyte proste funkcje, typu: sum (suma), czy count (liczba rekordów spełniających zadany warunek), bardziej złożone jak: one (zwraca wartość wyrażenia, wyłącznie jeżeli tylko jeden rekord spełnia warunek), operatory logiczne && (i), II (lub) oraz wiele innych.

Zachęcamy do bezpłatnego wypróbowania tego modułu. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o wyrażenie zainteresowania za pomocą formularza.

Powrót do głównej strony o Module Mapowania dla Banków Spółdzielczych