GIIF

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane nie będą zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji. Ustawa przewiduje jednak okres przejściowy przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 Ustawy).

Okres przejściowy wynikający z art. 183 i art. 184 Ustawy został przez Ustawodawcę podzielony na dwie części:

 1. Okres przejściowy I
  Od 13 lipca 2018 do 13 października 2018
  banki sprawozdają według dotychczasowych przepisów. Oznacza to, że przekazywane są dane, o których mowa w art. 72 oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. W tym okresie nie zmienia się sposób przekazywania informacji.
 2. Okres przejściowy II
  Od 13 października 2018 do 13 lipca 2019
  banki będą mogły rozpocząć przesyłanie informacji na zasadach określonych dla „stanu docelowego” lub przesyłać informacje na zasadach określonych dla „Okresu przejściowego I”.

Stan docelowy od 13 lipca 2019 zakłada kilka istotnych zmian, między innymi:

 1. zmieniono sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
 2. wprowadzono raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
 3. nieznacznie zmieniono zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
 4. zrezygnowano z papierowego przekazu informacji o GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
 5. wprowadzono nową funkcję formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
 6. oddzielono wzór dokumentu od przepisów rozporządzenia,
 7. rozszerzono funkcjonalności systemu teleinformatycznego GIIF w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji o GIIF.

Nowe sprawozdanie GIIF dostępne będzie w systemie iON, który umożliwi przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko i w wygodny sposób dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.

Tych z Państwa, którzy nie wybrali jeszcze systemu do obsługi sprawozdania GIIF, zachęcamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy Państwu więcej informacji na temat systemu sprawozdawczego iON z obsługą GIIF.

Zobacz więcej