Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania EPiU

Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”.

W tym celu, należy wybrać:

  • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
  • Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów

 

UWAGA !!!

Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.

Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.

 

1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:
 Tabela Wymiar użytkownika
Nazwa Przedsiębiorcy Nazwa typu urządzenia Nazwa Niezależnego Operatora Producent Rodzaj urządzenia (Wymiar Otwarty) Rodzaj urządzenia (Wymiar)
Formularz_01a [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_01a_01             x             x             x
Tabela_01a_02               x             x             x             x
Tabela_01a_03             x              x             x             x
Tabela_01a_04               x             x              x             x             x
Formularz_01b [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_01b_01             x             x              x
Tabela_01b_02               x             x             x              x
Tabela_01b_03             x              x             x              x
Tabela_01b_04               x             x              x             x              x
Formularz_02a [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_02a_01             x             x             x
Tabela_02a_02               x             x             x             x
Formularz_02b [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_02b_01             x             x              x
Tabela_02b_02               x             x             x              x
Formularz_03 [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Tabela_03_01             x             x
Tabela_03_02               x             x             x
dane [OGNP500] [OGNU500] [OGNZ500] [OGPR500] [OGRO500] [OGRU500]
Dane_02                x

 

 

2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:
Przecięcie
Dotyczy wymiarów
Występuje na tabeli
1 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_02;   Tabela_02a_02
2 [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_01;   Tabela_02a_01
3 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500] Tabela_03_02
4 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_02;   Tabela_02b_02
5 [OGNU500]; [OGPR500] Tabela_03_01
6 [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_03
7 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_04
8 [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_03
9 [OGNP500]; [OGNU500]; [OGNZ500]; [OGPR500]; [OGRU500] Tabela_01a_04
10 [OGNU500]; [OGPR500]; [OGRO500] Tabela_01b_01;   Tabela_02b_01

Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU, oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale „POMOC” w punkcie: